facebook

 • 27.11.2014

  Wizyta wicepremiera Tomasza Siemoniaka w Chełmie

  Wizyta wicepremiera i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka w Chełmie

  Garnizon w Chełmie będzie wśród tych jednostek wojskowych, które zostaną wzmocnione. Tę informację, bardzo ważną dla Chełma i dla całego województwa, przekazał w czasie pobytu w Chełmie wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Wicepremier odwiedził Chełm w ramach wizytacji jednostek wojskowych położonych na wschodzie kraju. W wizycie wicepremierowi towarzyszył wojewoda lubelski Wojciech Wilk.

   

  Wicepremier Siemoniak podkreślił, że w Chełmie wojsko już dysponuje odpowiednią bazą, którą należy wykorzystać, dlatego należy się spodziewać...

 • 27.11.2014

  Z wizytą u strażaków w Chełmie

  Wizyta w jednostce ratowniczo - gaśniczej nr 2 w Chełmie

  Przy okazji pobytu w Chełmie wojewoda lubelski Wojciech Wilk spotkał się ze strażakami z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie i zwiedził ich jednostkę. W wizycie towarzyszył wojewodzie poseł na Sejm RP Grzegorz Raniewicz.

   

  JRG nr 2 w Chełmie to nowocześnie wyposażona jednostka w pełni przygotowana do szybkiego reagowania na zagrożenia. Do zadań JRG należy organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności...

 • 27.11.2014

  Podpisanie aktu powołującego Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

  Podpisanie aktu powołującego Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

  Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych” zorganizowanej w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, poświęconej problematyce rozwiązywania takich sporów zarówno w Polsce, jak i w perspektywie europejskiej, został podpisany akt erygujący Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Sygnatariuszami aktu byli przedstawiciele środowisk prawniczych, rządowych, samorządowych, akademickich oraz przedsiębiorców. W...

 
Biuletyn Informacji Publicznej LUW w Lublinie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-urząd
Dzienniki Urzędowe
Programy i Projekty
Wirtualny spacer - LUW w Lublinie
“Termorenowacja budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15” Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Back to Top