facebook

 • 21.09.2014

  Porozumienia o współpracy UMCS i KUL z uczelnią z Łucka

  Przedstawiciele władz Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisali w sobotę porozumienia o współpracy ze Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku.

  Podpisanie dokumentów odbyło się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w obecności wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka i gubernatora obwodu...

 • 20.09.2014

  O współpracy polskich i ukraińskich szkół wyższych

  Zawsze liczna do tej pory grupa studentów z Ukrainy uczących się na szkołach wyższych w Lublinie w ciągu ostatniego roku bardzo wzrosła.

  M.in. potrzebom młodych Ukraińców studiujących w Lublinie poświęcony był trzeci blok rozmów, które w sobotę odbyli wojewoda lubelski Wojciech Wilk i gubernator obwodu wołyńskiego Wołodymyr Gunczyk. W spotkaniu dotyczącym szkolnictwa wyższego...

 • 20.09.2014

  Jakie są możliwości lubelskiego biznesu na Ukrainie?

  Na zaproszenie wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka przedstawiciele lubelskich organizacji biznesowych spotkali się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z gubernatorem obwodu wołyńskiego Wołodymyrem Gunczykiem.

  Rozmowy poświęcone polsko - ukraińskim kontaktom biznesowym i gospodarczym były drugą turą w cyklu spotkań, w których wzięli udział wojewoda i gubernator.

  Z...

Biuletyn Informacji Publicznej LUW w Lublinie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-urząd
Dzienniki Urzędowe
Programy i Projekty
Wirtualny spacer - LUW w Lublinie
“Termorenowacja budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15” Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Back to Top