facebook

 • 28.07.2014

  100 rocznica wybuchu I wojny światowej

  100 rocznica wybuchu I wojny światowej

  Wojewoda lubelski Wojciech Wilk oddał hołd Polakom poległym w czasie I wojny światowej w setną rocznicę jej wybuchu. W czasie rocznicowych uroczystości w Lublinie wojewoda złożył kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza, a także pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim.

  Następnie wojewoda i inni uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz komunalny...

 • 25.07.2014

  Pozwolenie na budowę nowych wałów przeciwpowodziowych Wisły

  Wojewoda Wojciech Wilk ze startostą opolskim Zenonem Rodzikiem na wale w Kępie Gosteckiej

  Dzięki decyzji wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka nadwiślańskie tereny powiatu opolskiego będą jeszcze lepiej chronione w przypadku zagrożenia przeciwpowodziowego.

  Chodzi o obszary nadrzeczne w gminie Łaziska w miejscowościach Kępa Solecka i Kępa Gostecka. W maju tego roku, w czasie przejścia fali wezbraniowej na Wiśle były to miejscowości zagrożone powodzią. Udało jej się...

 • 24.07.2014

  Konkurs dla instytucji zapobiegających wykluczeniu społecznemu bezdomnych rozstrzygnięty

  Wojewoda lubelski Wojciech Wilk podpisał decyzję o rozstrzygnięciu ogłoszonego pod koniec maja konkursu ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

  Pula 100 tysięcy złotych, którą przeznaczono na dofinansowanie instytucji...

Biuletyn Informacji Publicznej LUW w Lublinie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-urząd
Dzienniki Urzędowe
Programy i Projekty
Wirtualny spacer - LUW w Lublinie

 

Back to Top