Obchody 30-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów

27.09.2016

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w „Obchodach 30-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów”. Podczas uroczystości wojewoda odznaczył por. w st. spocz. Wandę Łazowską oraz por. w st. spocz.

Spotkanie w sprawie ASF

Od lewej: wicewojewoda Robert Gmitruczuk, wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski oraz dyrektor WBiZK Andrzej Odyniec
27.09.2016

Na kolejnym roboczym posiedzeniu w gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkał się Zespół Doradczy Wojewody Lubelskiego do spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na Terenie Województwa Lubelskiego.
 

Rozmowy o rozwoju gminy Borki

Spotkanie dot. rozwoju gminy Borki
27.09.2016

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk spotkał się z wójtem gminy Borki (pow. radzyński)  Radosławem Sałatą. Podczas rozmowy poruszane były zagadnienia związane z rozwojem gminy, planowanymi inwestycjami oraz zbliżającymi się  uroczystościami.

Spotkanie w sprawie sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

27.09.2016

Z inicjatywy wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie w sprawie wniosku o przesunięcie na rok 2017 dotacji na budowę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.


Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222 500 106 (do informacji wojewódzkiej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie) lub numer 222 500 115 (informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.