REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym

zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 8.00 – 14.30.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: www.wsoic.lublin.uw.gov.pl

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

 

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych

w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

Agnieszka Karczewska nowym konsultantem wojewódzkim

17.01.2017

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wręczył lic. piel. Agnieszce Karczewskiej akt powołania na wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.
 

W Warszawie o łagodzeniu skutków ASF

16.01.2017

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się ósme posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 

Współpraca Przemysłu i Nauki – Klucz do Sukcesu

Panel dyskusyjny podczas konferencji "Współpraca Przemysłu i Nauki – Klucz do Sukcesu"
16.01.2017

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystym otwarciu konferencji zatytułowanej Współpraca Przemysłu i Nauki - Klucz do Sukcesu, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Konsorcjum B

Kolędujmy wszyscy wraz

15.01.2017

W budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu odbył się XVI Przegląd grup kolędniczych i zespołów.


Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222 500 106 (do informacji wojewódzkiej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie) lub numer 222 500 115 (informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.