2 i 3 Maja w Lublinie

29.04.2016

Wojewoda Lubelski profesor Przemysław Czarnek serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 225. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 
Uroczystości odbędą sie 2 i 3 maja 2016 r. w Lublinie.
 

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi dr hab. Ewy Domagały-Zyśk

Od lewej: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dr hab. Ewa Domagały-Zyśk, rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
29.04.2016

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk, prof. KUL. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i była wyrazem uznania dla zasług profesor w działalności na rzecz rozwoju nauki.

Nowy konsultant w dziedzinie patomorfologii

Powołanie prof. dr hab. n. med. Justynie Szumiło na stanowisko konsultanta w dziedzinie patomorfologii.
29.04.2016

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył prof. dr hab. n. med. Justynie Szumiło powołanie na stanowisko konsultanta w dziedzinie patomorfologii.
Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich należy opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy, a także wydawanie opinii ...

Wojewoda o stanowisku Sejmiku ws. Trybunału Konstytucyjnego

28.04.2016

Wojewoda Lubelski, profesor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista przypomina, że moc obowiązującą mają wyłącznie te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zostały ogłoszone w organie urzędowym, w którym ogłoszony został akt normatywny, będący przedmiotem orzeczenia i wynika to wprost z literalnego brzmienia artykułu 190 ust. 2 i ust. 3 Konstytucji.


Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222 500 106 (do informacji wojewódzkiej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie) lub numer 222 500 115 (informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.