Aktualności

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2018 r. – dodatkowy nabór

czwartek, 19 Kwiecień, 2018 - 10:15

Dnia 19 kwietnia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018 r. – dodatkowy nabór.
 
W województwie lubelskim dofinansowanie otrzymało 5 gmin, w tym 2 na Dzienne Domy „Senior+” (Gmina Sitno, liczba miejsc – 20, Gmina Strzyżewice, liczba miejsc – 15) oraz 3 na Kluby „Senior+” (Gmina Borki, liczba miejsc – 26, Gmina Międzyrzec Podlaski, liczba miejsc – 30 i Gmina Tomaszów Lubelski, liczba miejsc – 40).
 

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2018 r., dodatkowy nabór

wtorek, 10 Kwiecień, 2018 - 14:15

Życzenia wielkanocne

czwartek, 29 Marzec, 2018 - 12:15

Konkurs VP/2018/002 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - wzmocnienie potencjału organizacji pracowników

środa, 21 Marzec, 2018 - 08:45

18 maja 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu VP/2018/002 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim zaproszenia do konkursu VP/2018/002 są inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału organizacji pracowników w związku ze wzmocnieniem dialogu społecznego.
 

Wyniki konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

poniedziałek, 12 Marzec, 2018 - 08:00

9 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 r. Na konkurs przeznaczono 3 mln zł.
Z województwa lubelskiego 5 podmiotów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę: 243.278 zł.
 
Podmioty, które otrzymały dotację, proszone są o złożenie wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy:
1. Dwóch egzemplarzy umowy. Umowę należy wypełnić odręcznie. Nie należy jej w żaden sposób przekształcać;

Program „Opieka 75+”

czwartek, 8 Marzec, 2018 - 16:00

Program „Opieka 75+” Program „Opieka 75+” jest adresowany do małych gmin, w tym gmin wiejskich, miejskich (do 40 tys. mieszkańców) i gmin miejsko-wiejskich (do 40 tys. mieszkańców). Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.
 
Program zakłada poprawę jakości życia osób w wieku 75+, umożliwienie gminom rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla tej grupy, jak również wsparcie finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
 

Strony