Aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

poniedziałek, 15 Styczeń, 2018 - 10:15

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:
 
MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
MODUŁ II: AKTYWIZACJA

"Program Czyste Powietrze" - materiały informacyjne

wtorek, 9 Styczeń, 2018 - 13:15

Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

piątek, 5 Styczeń, 2018 - 13:30

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 r. zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojeowdę Lubelskiego. W związku z powyższym w Wydziale Polityki Społecznej utworzono nowy oddział do obsługi ww. zadań, tj. oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Zmiana związana jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1428).
 

Szkolenie specjalizacyjne II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy

czwartek, 14 Grudzień, 2017 - 09:15

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społęczno-Pedagogicznych w Katowicach, w ramach projektu: Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy do wykorzystania informacje o projekcie.
 

Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2018

środa, 13 Grudzień, 2017 - 09:30

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” 2018

poniedziałek, 4 Grudzień, 2017 - 11:45

Uprzejmie informuję, że Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała Nowy Program „ Opieka 75+” 2018.
 
Celem Programu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin (poniżej 20 tysięcy mieszkańców).
Realizacja Programu umożliwi: 

Strony