Aktualności

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

piątek, 21 Kwiecień, 2017 - 09:00

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.

Wyniki konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017 r.

środa, 12 Kwiecień, 2017 - 17:00

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2017 r.

piątek, 7 Kwiecień, 2017 - 15:30

Wyniki konkursu plastycznego „KARTKA WIELKANOCNA”

środa, 29 Marzec, 2017 - 13:45

Wyniki konkursu plastycznego „KARTKA WIELKANOCNA”
adresowanego do wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.
 
Kartka Roksany Amelii Kusa zostanie wydrukowana przez drukarnię, a następnie wykorzystana jako kartka świąteczna w ramach życzeń wielkanocnych wysyłanych przez Wojewodę Lubelskiego, Wicewojewodę Lubelskiego i Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Lista zwycięzców
 

Materiały szkoleniowe dla asystentów rodziny dot. realizacji zadań związanych z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

poniedziałek, 13 Marzec, 2017 - 15:15

Konkurs plastyczny „KARTKA WIELKANOCNA”, adresowany do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego woj. lubelskiego

czwartek, 9 Marzec, 2017 - 13:30

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs plastyczny na najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną. Konkurs adresowany jest do wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.
 

Strony