Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

piątek, 19 Maj, 2017 - 10:00

Informuję, że wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
 
Zasady przyznawania nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).
 

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

piątek, 12 Maj, 2017 - 15:15

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 maja 2017 r. zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

Wymagane wzory dokumentów na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2017

piątek, 28 Kwiecień, 2017 - 17:00

Poniżej publikujemy wzory dokumentów, o któych mowa w Programie Wieloletnim "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2017 r.
Jednocześnie przypominmy o konieczności złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w teminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Minsterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2017 r.

piątek, 28 Kwiecień, 2017 - 15:00

28 kwietnia 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2017 r.
W województwie lubelskim powstaną w tym roku 4 placówki, tj. 1 Dzienny Dom "Senior+" (Gmina Chodel, liczba miejsc – 20) oraz 3 Kluby "Senior" (Gmina Józefów, liczba miejsc – 15, Gmina Sławatycze, liczba miejsc – 35 i Gmina Tyszowce – liczba miejsc 7) w ramach Programu "Senior+".

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

piątek, 21 Kwiecień, 2017 - 09:00

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.

Wyniki konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017 r.

środa, 12 Kwiecień, 2017 - 17:00

Strony