Aktualności

"Uwaga na oszustów" - komunikat Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18.08.2017 r.

poniedziałek, 21 Sierpień, 2017 - 14:30

Uwaga oszuści!
 
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy.
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

poniedziałek, 21 Sierpień, 2017 - 11:30

Wzory oraz objaśnienia do wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

piątek, 4 Sierpień, 2017 - 12:45

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

wtorek, 27 Czerwiec, 2017 - 10:45

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2017.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” 2017

wtorek, 27 Czerwiec, 2017 - 10:30

Wojewoda Lubelski podaje do wiadomości publicznej informację o naborze kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.), do udziału w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2017.

Sprawozdania: z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie w roku 2016 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz “Działania podjęte w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie gminy w sezonie zimowym 2016/2017”

środa, 14 Czerwiec, 2017 - 09:15

Strony