Aktualności

Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018

poniedziałek, 30 Październik, 2017 - 07:45

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 26 października 2017 r. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Wnioski o wyróżnienie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

"Uwaga na oszustów" - komunikat Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18.08.2017 r.

poniedziałek, 21 Sierpień, 2017 - 14:30

Uwaga oszuści!
 
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy.
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

poniedziałek, 21 Sierpień, 2017 - 11:30

Wzory oraz objaśnienia do wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

piątek, 4 Sierpień, 2017 - 12:45

Strony