Aktualności

Informacje dla lekarzy po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonym w dniach 1 - 31 października 2017 r. - sesja XXXVIII

 
Informacje dla lekarzy po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonym w dniach 1 - 31 października 2017 r. - sesja XXXVIII
 
 
Przesunięcie terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK link do str. MZ:

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje Jesień 2017

Informacja dot. konkursów na świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774) Narodowy Fundusz Zdrowia podjął prace nad rozwiązaniami dotyczącymi udzielania od 1 stycznia 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wykonywanych w dentobusach.
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia planuje zorganizować konkurs ofert o udzielanie świadczeń w przedmiotowym zakresie.

Szkolenia dla jednostek akredytowanych w zakresie funkcjonalności SMK

Uprzejmie informujemy, że Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Zdrowia organizuje dla jednostek akredytowanych, w dniach 26 października – 10 listopada 2017 r. szkolenia z zakresu funkcjonalności SMK w obszarze czynności prowadzonych przez jednostki, między innymi:
- zakładanie konta w SMK,
- wnioskowanie o role w systemie SMK,
- wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
- obsługa lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w oparciu o Elektroniczną Kartę Szkolenia Specjalizacyjnego.

Lista podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2017 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 41 000 złotych na zadania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na ten cel w roku 2017.

Strony