Aktualności

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B), uzupełnione o analizy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej zostały przygotowane oraz opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 28 grudnia 2017 r., pod adresem:

 

http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/

ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 DO UMÓW

w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zawartych na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774).

Informacje dla lekarzy po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonym w dniach 1 - 31 października 2017 r. - sesja XXXVIII

 
Informacje dla lekarzy po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonym w dniach 1 - 31 października 2017 r. - sesja XXXVIII
 
 
Przesunięcie terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK link do str. MZ:

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje Jesień 2017

Informacja dot. konkursów na świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774) Narodowy Fundusz Zdrowia podjął prace nad rozwiązaniami dotyczącymi udzielania od 1 stycznia 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wykonywanych w dentobusach.
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia planuje zorganizować konkurs ofert o udzielanie świadczeń w przedmiotowym zakresie.

Szkolenia dla jednostek akredytowanych w zakresie funkcjonalności SMK

Uprzejmie informujemy, że Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Zdrowia organizuje dla jednostek akredytowanych, w dniach 26 października – 10 listopada 2017 r. szkolenia z zakresu funkcjonalności SMK w obszarze czynności prowadzonych przez jednostki, między innymi:
- zakładanie konta w SMK,
- wnioskowanie o role w systemie SMK,
- wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
- obsługa lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w oparciu o Elektroniczną Kartę Szkolenia Specjalizacyjnego.

Strony