Aktualności

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - wiosna 2018

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat dla rodziców i opiekunów oraz dla świadczeniodawców

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 2018 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160) - stosownie do postanowień art. 105 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3
pkt 1, opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonuje się na konto:
 
Wydziału Finansów i Certyfikacji
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
NBP O/O Lublin
Nr 62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
 
Stawki opłaty w 2018 r.:

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B), uzupełnione o analizy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej zostały przygotowane oraz opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 28 grudnia 2017 r., pod adresem:

 

http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/

ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 DO UMÓW

w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zawartych na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774).

Informacje dla lekarzy po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonym w dniach 1 - 31 października 2017 r. - sesja XXXVIII

 
Informacje dla lekarzy po postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonym w dniach 1 - 31 października 2017 r. - sesja XXXVIII
 
 
Przesunięcie terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK link do str. MZ:

Strony