Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji informuje, że na terenie województwa w ciągu doby (0:00 – 24.00) miało miejsce  46 kolizji drogowych i 7 wypadków, w ktorych 10 osób zostało rannych. Odnotowano: 2 rozboje, 3 włamania i 14  kradzieży. Zatrzymano 7 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 16 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 22 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 600 razy, wylegitymowano 2635 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
 Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 45 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 31 zagrożenia miejscowe i 3 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 148 tys. zł, w tym pożarowe 18 tys. zł.