Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji informuje, że na terenie województwa w ciągu doby (0:00 – 24.00) miały miejsce 54 kolizje drogowe i 2 wypadki drogowe, w których 2 osoby zostały ranne. Odnotowano: 2 rozboje, 7 włamań i 24 kradzieże. Zatrzymano 10 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 37 osób. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 26 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 611 razy, wylegitymowano 2036 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
 Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 36 zdarzeń, w tym 12 pożarów, 23 zagrożenia miejscowe i 1 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 179,8 tys. zł, w tym pożarowe 4,8 tys. zł.