facebook

Dyrektor Generalny LUW w Lublinie

Dyrektor Generalny  Jarosław Szymczyk

Dyrektor Generalny - Jarosław Szymczyk

Sekretariat Dyrektora Generalnego
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
pok. 105

tel.   81-74-24-315
faks 81-74-24-309
email: dyrgen@lublin.uw.gov.pl
sekretariat@lublin.uw.gov.pl

 

Jarosław Szymczyk urodził się w 1966 r. w Bełżycach. Mieszka i pracuje w Lublinie.
W 1990 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

W latach 1992-2002 był zatrudniony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR Lublin, pracując kolejno na stanowiskach: referenta, starszego referenta, inspektora ds. kontroli, a także kierownika Wydziału Ubezpieczeń.

 

Od 2002 r. pracuje w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, początkowo jako p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej a następnie od września 2004 r. jako zastępca dyrektora tego wydziału.
Od 1 grudnia 2005 r. jest urzędnikiem służby cywilnej. Z dniem 1 stycznia 2008 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Żonaty. Ma czworo dzieci.

 

Back to Top