facebook

 • 24.10.2014

  Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

  Terenowe Organy Administracji Wojskowej to krwioobieg polskiej armii – tak wojewoda lubelski Wojciech Wilk podkreślił znaczenie tej części Wojska Polskiego podczas uroczystości z okazji święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, która odbyła się w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

   

  Terenowe Organy Administracji Wojskowej to Wojskowe Komendy Uzupełnień...

 • 24.10.2014

  Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych

  - Wszyscy Państwo jesteście dla nas przykładem! Wasza postawa życiowa oraz gorliwość w pracy zawodowej są dla nas świadectwem tego, że "prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa" - stwierdził wojewoda...

 • 23.10.2014

  Inauguracja roku akademickiego i 70-lecie UMCS

  - Składam na ręce jego magnificencji rektora podziękowania dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej za te minione 70 lat i mówię to jako jeden z tysięcy jego absolwentów - powiedział wojewoda lubelski Wojciech Wilk w czasie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na UMCS. Wydarzenie połączono z finalną częścią obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia uczelni.

   

  ...

Biuletyn Informacji Publicznej LUW w Lublinie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-urząd
Dzienniki Urzędowe
Programy i Projekty
Wirtualny spacer - LUW w Lublinie
“Termorenowacja budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15” Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Back to Top