Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

13.04.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 118a ust. 2 w zw.z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjednolity Dz. U. z 2018 r., poz.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

30.03.2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 

Nabór wniosków do FIO 2018 wydłużony

29.03.2018

Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw.
 

Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP)

20.03.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r. w godz. 10.30-16.00 naWydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul.

Strony