Komunikaty

Ankietyzacja dot. obszarów rolniczych

23.03.2016

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prowadzona będzie ankietyzacja osób wykonujących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

18.03.2016

W dniu 17 marca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2016.
 

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności

08.02.2016

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych

Nowy wzór formularza wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

22.12.2015

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
 

Strony