Komunikaty

Przekroczenie dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM1O w powietrzu w 2016 r.

17.02.2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu:
• w Aglomeracji Lubelskiej (kod;PL0601) oraz strefie lubelskiej {kod:PL0602)
   przekroczeń dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM1O w powietrzu

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w 2017 roku

17.02.2017

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego st

Rejestracja Telefoniczna Cudzoziemców

16.02.2017

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:
 

Organizacja Pozarządowa Roku 2016

18.01.2017

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs Organizacja Pozarządowa Roku 2016, skierowany do organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.
 

Bezpieczne ferie

13.01.2017

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego rozpoczną się 16 stycznia 2017 r.
 

Strony