Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

ul. Lubomelska 1-3
Lublin
20-074 Lublin
 
wzd@lublin.uw.gov.pl
tel. +48 81 532 38 11
faks: +48 81 532 86 73
 
Oddział Rejestru:
tel. 81 532 44 44, 81 532 91 35 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
tel. 81 532 91 34 Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
tel. 81 532 38 34, tel/fax. 81 532 87 09 Statystyka medyczna
 
Oddział Kontroli:
tel. 81 532 91 45 Kontrole, Opieka nad Matką i Dzieckiem, przedstawiciele Wojewody w radach społecznych
tel. 81 532 83 38 Konsultanci Wojewódzcy
 
Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych:
tel. 81 532 38 31 Doskonalenie kadr medycznych
tel. 81 532 38 28 System Państwowego Ratownictwa Medycznego, Nadzór nad realizacją NPZ
 
Uwaga:
wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
lub dostarczać osobiście:
Lubelski Urząd Wojewódzki, Punkt Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, (hol na parterze)
 
Naczelny lekarz uzdrowiska
Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla województwa lubelskiego
Mariola Kucia-Kręblaś
Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik
ul Górskiego 14
24-150 Nałęczów
tel. 606 272 821
email : markuckre (at) op.pl