Mniejszości narodowe i etniczne

Aktualności

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2016/2017

Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2014/2015

Programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Osoby odpowiedzialne za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie

Strony