Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Informacje na temat Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Procedury przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania dotacji na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Procedura przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania dotacji na realizację w 2017 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Procedury przedkładania wniosków, wyboru oraz przekazywania dotacji na realizację zadań programu integracji

Terminy i warunki składania wniosków na realizację zadań programu integracji

Strony