Przemoc w rodzinie

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

czwartek, 28 Lipiec, 2016 - 14:30

"Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie"

czwartek, 23 Kwiecień, 2015 - 14:45

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego na terenie woj. lubelskiego

poniedziałek, 4 Kwiecień, 2016 - 14:45

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie woj. lubelskiego

czwartek, 23 Kwiecień, 2015 - 14:45

Baza podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

piątek, 24 Lipiec, 2015 - 14:30

Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czwartek, 23 Kwiecień, 2015 - 14:30

Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się jakąś dobrą praktyką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o kontakt:

Magdalena Cwalińska  – starszy inspektor wojewódzki, wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wydział Polityki Społecznej
Tel. 081 74-24-371
mcwalinska@lublin.uw.gov.pl

Strony