facebook

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Punkt Przyjęć Interesantów
Rzecznika Praw Obywatelskich
w Lublinie

 

Informujemy, że mieszkańcy województwa lubelskiego mogą w każdy ostatni piątek miesiąca spotkać się i porozmawiać w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 p. 46 z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich (dyżur w godz. 10.00 - 15.00).

Każdy, kto uważa, że jego prawa i wolności obywatelskie zostały naruszone może złożyć skargę lub uzyskać wyjaśnienie prawników z Biura RPO.

Osoby z całej Polski mogą ponadto skorzystać z bezpłatnej Infolinii RPO. Łącząc się (zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile) każdy obywatel może uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy - pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.

Bezpłatny telefon - Infolinia Obywatelska RPO: 800 676 676 czynny jest:
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek-piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

 

Korespondencja:
Informujemy, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie nie przyjmuje przesyłek adresowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich
Korespondencję należy kierować na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

 

Rzecznik Praw Obywatelskich w toku badania skarg:
- sprawdza fakty opisane przez skarżącego, może też zwrócić się z wnioskiem o zbadanie sprawy do innego organu kontrolnego, jeśli stwierdzi, że prawa i wolności lub zasady równego traktowania zostały naruszone,
- występuje do właściwych instytucji o usunięcie naruszenia, a następnie monitoruje realizację wydanych zaleceń,
- może zażądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, a także wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Back to Top