Skład Komitetu Honorowego

Komitet Honorowy Obchodów Święta 11 Listopada 2016
 
Przemysław Czarnek  Wojewoda Lubelski – Przewodniczący
Sławomir Sosnowski   Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Żuk  Prezydent Miasta Lublin
Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm RP
Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP
Jan Łopata Poseł na Sejm RP
Krzysztof  Michałkiewicz Poseł na Sejm RP
Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP
Grzegorz Bierecki  Senator RP
Jerzy Chróścikowski  Senator RP
Dr Grzegorz Czelej  Senator RP
Stanisław Gogacz Senator RP
Andrzej Stanisławek Senator RP
Prof. dr hab. Józef Zając Senator RP
Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamentu Europejskiego
Abp prof. dr hab. Stanisław Budzik Metropolita Lubelski             
Bp dr Kazimierz Gurda  Biskup Siedlecki
Bp dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Bp dr Krzysztof Nitkiewicz Biskup Sandomierski
Abp Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelsko-Chełmski
Przemysław Litwiniuk Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego        
Piotr Kowalczyk Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Por. Józef Dzikowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Lublinie
Ryszard Kister  Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w LubliniePpłk Henryk Czerkas                                     Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów PolitycznychPłk Władysław Rokicki Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Zdzisław Badio Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Danuta Malon Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin
Henryk Maruszak Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych w Lublinie
Zbigniew Młyniec Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Lublinie
Janusz Pawłowski Prezes Związku Sybiraków Oddział Lublin
Mieczysław Smalec Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego
Dr Bohdan Szucki  Prezes Honorowy Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Bogdan Walas  Przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w  Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju
Jadwiga Kiszczak Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym
Dariusz Stefaniuk  Prezydent Miasta Biała Podlaska
Agata Fisz  Prezydent Miasta Chełm
Andrzej Wnuk  Prezydent Miasta Zamość
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. dr hab.n. med. Andrzej Drop Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Płk pilot dr Piotr Krawczyk Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Prof. dr hab. Artur Korobowicz Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Jacek Welter / Dariusz Magier  Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie
Płk pil. Wojciech Pikuła  Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Ppłk Robert Kasperczuk Dowódca Garnizonu Lublin
Płk dypl. Piotr Chudzik Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
Płk Tadeusz Nastarowicz Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Płk Andrzej Drozd Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie
Insp. Paweł Dobrodziej Lubelski Komendant Wojewódzkiego Policji  w Lublinie
Gen. SG. Wojciech Skowronek  Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie
Płk Zenon Brzuszko  Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie
Bryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
Ilona Skibińska–Fabrowska Dyrektor Oddziału Okręgowego w Lublinie Narodowego Banku Polskiego
Marian Król Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie