facebook

Spotkanie członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji związanej z wydarzeniami na Ukrainie.

W posiedzeniu pod przewodnictwem Wojewody Lubelskiego uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW.

Spotkanie miało na celu przekazanie Wojewodzie bieżących raportów z działań podejmowanych przez podległe jej służby, prowadzonego monitoringu i koordynacji, w związku z zaistniałą sytuacją.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień jutrzejszy.

Back to Top