Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-04-01 7:00618-/-
2. 2018-04-02 7:006268 / 24 godz.
3. 2018-04-03 7:006326 / 24 godz.
4. 2018-04-04 7:006386 / 24 godz.
5. 2018-04-05 7:006424 / 24 godz.
6. 2018-04-06 7:006453 / 24 godz.
7. 2018-04-07 7:006461 / 24 godz.
8. 2018-04-08 7:006482 / 24 godz.
9. 2018-04-09 7:006480 / 24 godz.
10. 2018-04-10 7:006480 / 24 godz.
11. 2018-04-11 8:00646-2 / 25 godz.
12. 2018-04-12 8:00644-2 / 24 godz.
13. 2018-04-13 8:00642-2 / 24 godz.
14. 2018-04-14 8:00640-2 / 24 godz.
15. 2018-04-15 8:00636-4 / 24 godz.
16. 2018-04-16 8:00631-5 / 24 godz.
17. 2018-04-17 8:00625-6 / 24 godz.
18. 2018-04-18 8:00618-7 / 24 godz.
19. 2018-04-19 8:00606-12 / 24 godz.
20. 2018-04-20 8:00593-13 / 24 godz.
21. 2018-04-21 8:00576-17 / 24 godz.
22. 2018-04-22 8:00556-20 / 24 godz.
23. 2018-04-23 8:00533-23 / 24 godz.
24. 2018-04-25 8:00484-49 / 48 godz.

Powrót do stanów wód