Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2017-09-22 8:00253-/-
2. 2017-09-23 8:002574 / 24 godz.
3. 2017-09-24 8:0027013 / 24 godz.
4. 2017-09-25 8:0028515 / 24 godz.
5. 2017-09-26 8:0030015 / 24 godz.
6. 2017-09-27 8:003077 / 24 godz.
7. 2017-09-28 8:003114 / 24 godz.
8. 2017-09-29 8:003143 / 24 godz.
9. 2017-09-30 8:003151 / 24 godz.
10. 2017-10-01 8:0031-284 / 24 godz.
11. 2017-10-02 8:00310279 / 24 godz.
12. 2017-10-03 8:00304-6 / 24 godz.
13. 2017-10-04 8:00297-7 / 24 godz.
14. 2017-10-05 8:00293-4 / 24 godz.
15. 2017-10-06 8:002952 / 24 godz.
16. 2017-10-07 8:002961 / 24 godz.
17. 2017-10-08 8:003004 / 24 godz.
18. 2017-10-09 8:003000 / 24 godz.
19. 2017-10-10 8:00299-1 / 24 godz.
20. 2017-10-11 8:003001 / 24 godz.
21. 2017-10-12 8:003044 / 24 godz.
22. 2017-10-13 8:003062 / 24 godz.
23. 2017-10-15 8:003115 / 48 godz.
24. 2017-10-16 8:00308-3 / 24 godz.

Powrót do stanów wód