Stan wody

 

Rzeka Bug - wodowskaz Strzyżów

Stan ostrzegawczy wynosi 650 ; Stan alarmowy wynosi 800.


L.p. Data pomiaru Godzina pomiaru STAN WODY ZMIANA STANU w ciagu / Godzin
1. 2018-01-30 7:00419-/-
2. 2018-01-31 7:004256 / 24 godz.
3. 2018-02-01 7:004327 / 24 godz.
4. 2018-02-02 7:004364 / 24 godz.
5. 2018-02-03 7:004426 / 24 godz.
6. 2018-02-04 7:004486 / 24 godz.
7. 2018-02-05 7:004568 / 24 godz.
8. 2018-02-06 7:004626 / 24 godz.
9. 2018-02-07 7:00459-3 / 24 godz.
10. 2018-02-08 7:004623 / 24 godz.
11. 2018-02-09 7:004664 / 24 godz.
12. 2018-02-10 7:004671 / 24 godz.
13. 2018-02-11 7:004725 / 24 godz.
14. 2018-02-12 7:004720 / 24 godz.
15. 2018-02-13 7:0048412 / 24 godz.
16. 2018-02-14 7:004862 / 24 godz.
17. 2018-02-15 7:004882 / 24 godz.
18. 2018-02-16 7:004880 / 24 godz.
19. 2018-02-17 7:00484-4 / 24 godz.
20. 2018-02-18 7:00482-2 / 24 godz.
21. 2018-02-19 7:00480-2 / 24 godz.
22. 2018-02-20 7:00478-2 / 24 godz.
23. 2018-02-21 7:00474-4 / 24 godz.
24. 2018-02-22 7:00472-2 / 24 godz.

Powrót do stanów wód