Wicewojewoda Lubelski

 

 

Wicewojewoda Lubelski - Marian Starownik

Sekretariat Wicewojewody
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
pok. 111
tel.   81-74-24-413, 81-74-24-418
faks 81-74-24-319
email: wicewojewoda@lublin.uw.gov.pl
sekw2@lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

Marian Roman Starownik urodził się w 1954 roku. Mieszka w miejscowości Maśluchy w gminie Uścimów. W 1979 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w dziedzinie wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

 

W 1981 r. objął funkcję naczelnika gminy Uścimów. Po reformie samorządowej został wybrany wójtem tej gminy. Na przestrzeni lat, w ramach pracy w administracji samorządowej, Marian Starownik pełnił także funkcję starosty powiatu lubartowskiego oraz radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

Marian Starownik był też posłem na Sejm X, I, II i VI kadencji.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie i prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

 

Marian Starownik jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w miejscowości Maśluchy, które specjalizuje się w produkcji zbóż i hodowli rybnej.

 

Żonaty - żona Maria. Ma troje dorosłych dzieci.