facebook

Wojewoda Lubelski

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
 

tel.   81 74-24-100
faks 81 74-24-102
email: wojewoda@lublin.uw.gov.pl
sekretariat@lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

Wojciech Wilk urodził się 12 sierpnia 1972 roku w Kraśniku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Od 1999 roku pracował w Urzędzie Miasta Kraśnik na stanowisku zastępcy kierownika i kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami. W latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Kraśnika.

 

Wojciech Wilk został wybrany na posła Sejmu V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej w 2005 roku. Dwa lata później ponownie uzyskał mandat poselski. W Sejmie VI kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PO, a także wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Był również członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach oraz Komisji Skarbu Państwa.

 

W styczniu 2012 roku został doradcą prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka, a następnie dyrektorem jego kancelarii.

 

Wojciech Wilk jest żonaty. Ma dwoje dzieci.

 

12 marca 2014 r. Wojciech Wilk objął urząd Wojewody Lubelskiego.

 

 

Back to Top