Akty prawne

USTAWY:

  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
  • Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawa antykorupcyjna) (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
  • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.).
  • Ustawa o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.).
  • Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawa lustracyjna) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.).