koronawirus infolinia.
 

COVID-19. Liczba łóżek dla pacjentów w lubelskich szpitalach

Stan na dzień  31.03.2022 r.

1020/338 Ogółem liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / zajęte łóżka

89/23 Ogółem respiratory dla pacjentów COVID-19 / zajęte respiratory

450  Liczba decyzji wydanych przez wojewodę

Multimedia

 

Programy i Projekty

Media społecznościowe

 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie