Aktualności

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025, edycja 2021 r.

16.04.2021

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na kwiecień 2021 r. wynosi 3014,63 zł

14.04.2021

Lista podmiotów, których wnioski zatwierdził Minister Rodziny i Polityki Społecznej wraz z kwotą przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

13.04.2021

Lista podmiotów, których wnioski na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 zatwierdził Minister wraz z kwotą przyznanych środków

08.04.2021

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2021

31.03.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wyniki konkursu "Od zależności ku samodzielności" edycja 2021

30.03.2021

Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2021 r. Komisja Konkursowa do dofinansowania zarekomendowała 42 podmioty na kwotę 3 000 000,00 złotych. Z województwa lubelskiego dofinansowanie otrzymały dwie organizacje pozarządowe na realizację projektów w łącznej wysokości 155.700,00 zł.
 

Strony