Aktualności

Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej “Opieka 75+” na rok 2019

wtorek, 11 Grudzień, 2018 - 13:15

Program “Opieka 75+” będzie kontynuowany w roku 2019 w rozszerzonej formie. Zostanie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. Ponadto w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także gminy, które realizują usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie o Konkursie do Programu "Od zależności ku samodzielności" edycja 2019

wtorek, 11 Grudzień, 2018 - 09:15

Informacja z konferencji prasowej z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka dot. programów rządowych i resortowych z zakresu polityki społecznej

środa, 5 Grudzień, 2018 - 15:30

 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Albina Mazurka oraz jego zastępcy Mariusza Kidaja. Na konferencji obecne były lubelskie media.
 
 

Otwarty konkurs oferr na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozowju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019

wtorek, 4 Grudzień, 2018 - 13:00

MALUCH+ 2019
 
OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.
 

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "Senior + " na lata 2015-2020 - edycja 2019 r.

środa, 28 Listopad, 2018 - 10:45

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 listopada 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2019.
Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma na celu zwiększenie aktywności w życiu społecznym osób starszych. W placówkach „Senior+” osoby starsze mogą efektywnie spędzać czas wolny w ramach oferowanych zajęć kulturalnych, sportowych, ciepłego posiłku, pomocy w czynnościach dnia codziennego itp.
 
Zgłaszanie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r."

poniedziałek, 26 Listopad, 2018 - 13:45

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
 
W bieżącym roku na realizację Programu Osłonowego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
 

Strony