Aktualności

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 r.

15.02.2019

12 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019 r.
 
W województwie lubelskim powstaną w tym roku 2 placówki, tj. 1 Dzienny Dom "Senior+" (Gmina Turobin, liczba miejsc – 20) oraz 1 Klub "Senior+" (Gmina Werbkowice, liczba miejsc – 16). Ponadto 15 już istniejących Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+" w ramach Programu otrzyma dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie.
 

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

06.02.2019

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 

Wykaz koordynatorów Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które ma być przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

31.01.2019

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 r.

25.01.2019

Informacja o trybie dokonywania poprawek i zakresie uchybień podlegających poprawkom w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2019

09.01.2019

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, które ma być przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

08.01.2019

Uprzejmie informujemy, że kolejny raz na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. Informacje dotyczące szczegółowego sposobu przeprowadzenia Ogólnopolskiego badania w gminach określają nw. Wytyczne.
Poniżej załączono wzór Kwestionariusza do pobrania w wersji elektronicznej.

Strony