Aktualności

II Międzynarodowa Konferencja „Odrodzenie godności osób w podeszłym wieku (Złotym Wieku) w ukraińskim społeczeństwie”

04.12.2019

W dniach 25-27 listopada 2019 r. w m. Olifiriwka (pow. Myrgorod, Połtawska obłast – 1050 km od Lublina) w Ukrainie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Odrodzienie godności osób w podeszłym wieku (Złotym Wieku) w ukraińskim społeczeństwie”, w której wzięli udział przedstawiciele socjalnych struktur naszego województwa i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:
Pani Małgorzata Frant-Błażucka – kierownik oddziału ds. pomocy insytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "Senior + " na lata 2015-2020 - edycja 2020 r.

04.12.2019

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 listopada 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2020.
 
Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma na celu zwiększenie aktywności w życiu społecznym osób starszych. W placówkach „Senior+” osoby starsze mogą efektywnie spędzać czas wolny w ramach oferowanych zajęć kulturalnych, sportowych, ciepłego posiłku, pomocy w czynnościach dnia codziennego itp.
 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2 - 4 - zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych

29.11.2019

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z pracownikami Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Narodowy Instytut Wolności finalizuje prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, edycja na rok 2020.

Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020

22.11.2019

W dniu 19 listopada br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił:
 
1) Komunikat Ministerstwa o zmianie resortowego Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
oraz
2) Listę rekomendowanej wysokości kwot dofinansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 

Życzenia dla pracowników służb społecznych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2019

Listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

31.10.2019

W dniu 25 października br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 
W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano 4 wnioski na kwotę 10 568 408,99 zł, w tym z województwa lubelskiego akceptację otrzymały 2 wnioski (Gmina Łomazy i Powiat Łęczyński) na łączną kwotę 5.290.805,20 zł.

Strony