Aktualności

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

31.03.2020

30 marca 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnospranych opubliowało komunikat dot. wydłużenia terminów w ramach Programów: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.
 
Terminy naboru wniosków w ramach Programów:
1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 3 kwietnia 2020 r.
 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020

17.03.2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.
Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

17.03.2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020. Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
 
Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

03.03.2020

2 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020.
 
W województwie lubelskim w 2020 r. powstanie 5 Klubów "Senior+" (Miasto Krasnystaw, liczba miejsc – 20, Miasto Kraśnik, liczba miejsc - 50, Gmina Lubartów, liczba miejsc - 15, Gmina Łopiennik Górny, liczba miejsc - 15, Gmina Wola Uhruska, liczba miejsc - 16).
 
Ponadto 15 już istniejących Placówek "Senior+" w ramach Programu otrzyma dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie.
 

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Opieka 75+” na rok 2020

06.02.2020

Program “Opieka 75+” będzie kontynuowany w roku 2020.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, jeżeli:

1) świadczenie realizuje samodzielnie, tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę

lub

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2020 r.

28.01.2020

Strony