Aktualności

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, Edycja 2019

12.04.2019

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.
 

Informator do Programu “Opieka 75+”

03.04.2019

W związku z kontynuacją Programu “Opieka 75+” w roku 2019, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało “Informator programu “Opieka 75+”, który ma stanowić zbiór wskazówek pomocnych w interpretacji zapisów ujętych w Programie. Informator został podzielony na dwie części, pierwsza – to podstawowe informacje o programie, druga – to zestaw kilkunastu pytań i odpowiedzi, odnoszących się do najważniejszych obszarów programu.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019

22.03.2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 marca 2019 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach Programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

21.03.2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Celem w/w program jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Sprawozdania: z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie w roku 2018 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz “Działania podjęte w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie gminy w sezonie zimowym 2018/2019”

15.03.2019

Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi

08.03.2019

Wojewoda Lubelski zaprasza mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w Kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi.
 

Strony