Aktualności

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa - Edycja 2019"

05.06.2019

Nagrody Specjalne Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.

03.06.2019

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005, Nr 74, poz. 658).
 
Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
- indywidualnej – pracownikom socjalnym

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 r., dodatkowy nabór

09.05.2019

9 maja 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019 r., nabór dodatkowy. 
 

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2019 r., nabór dodatkowy.

30.04.2019

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, Edycja 2019

12.04.2019

2 kwietnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.
 

Informator do Programu “Opieka 75+”

03.04.2019

W związku z kontynuacją Programu “Opieka 75+” w roku 2019, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało “Informator programu “Opieka 75+”, który ma stanowić zbiór wskazówek pomocnych w interpretacji zapisów ujętych w Programie. Informator został podzielony na dwie części, pierwsza – to podstawowe informacje o programie, druga – to zestaw kilkunastu pytań i odpowiedzi, odnoszących się do najważniejszych obszarów programu.

Strony