Aktualności

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na lipiec 2020 r. wynosi 2.813,65 zł.

08.07.2020

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2020 r., dodatkowy nabór

22.06.2020

17 czerwca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020 r., nabór dodatkowy.
 
W województwie lubelskim dodatkowo powstanie w tym roku 2 Placówki, tj. Dzienny Dom "Senior+" w Gminie Leśniowice, liczba miejsc – 20 oraz Klub "Senior+" w Gminie Stoczek Łukowski, liczba miejsc - 25.  Ponadto 5 już istniejących Placówek "Senior+" w ramach Programu otrzyma dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie.
 

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na czerwiec 2020 r. wynosi 2.778,27 zł.

10.06.2020

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2020 r., dodatkowy nabór

10.06.2020

Wyniki otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r.

08.06.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2020.
 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji opiniującej oferty w ramach Programu Współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w zakresie pomocy społecznej

08.06.2020

Strony