Aktualności

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2020 r.

28.01.2020

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020

22.01.2020

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności". Dotację można uzyskać na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym realizację działań w ramach następujących Modułów:
 
MODUŁ I
WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 
MODUŁ II
SAMOPOMOC
 
MODUŁ III
UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
 

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na styczeń 2020 r. wynosi 2.722,01 zł

13.01.2020

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

20.12.2019

Materiały informacyjne ze spotkania w dniu 11.12.2019 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO)

12.12.2019

II Międzynarodowa Konferencja „Odrodzenie godności osób w podeszłym wieku (Złotym Wieku) w ukraińskim społeczeństwie”

04.12.2019

W dniach 25-27 listopada 2019 r. w m. Olifiriwka (pow. Myrgorod, Połtawska obłast – 1050 km od Lublina) w Ukrainie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Odrodzienie godności osób w podeszłym wieku (Złotym Wieku) w ukraińskim społeczeństwie”, w której wzięli udział przedstawiciele socjalnych struktur naszego województwa i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:
Pani Małgorzata Frant-Błażucka – kierownik oddziału ds. pomocy insytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

Strony