Aktualności

Konkurs VP/2018/010 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

wtorek, 15 Maj, 2018 - 15:00

19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania ( Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2018

poniedziałek, 14 Maj, 2018 - 14:30

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ogłosił uzupełniający nabór ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu.
 

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018

środa, 25 Kwiecień, 2018 - 15:30

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 24 kwietnia 2018 r. zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018.

Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce delegowania pracowników - zaproszenia VP/2018/011

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018 - 14:15

6 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce delegowania pracowników. Głównym celem zaproszenia VP/2018/011 do składania wniosków jest finansowanie inicjatyw służących wzmocnieniu implementacji i właściwego wdrażania dyrektywy 96/71/EC w kontekście delegowania pracowników w ramach ponadnarodowego świadczenia usług oraz wdrażania dyrektywy 2014/67/EU.
 

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2018 r. – dodatkowy nabór

czwartek, 19 Kwiecień, 2018 - 10:15

Dnia 19 kwietnia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018 r. – dodatkowy nabór.
 
W województwie lubelskim dofinansowanie otrzymało 5 gmin, w tym 2 na Dzienne Domy „Senior+” (Gmina Sitno, liczba miejsc – 20, Gmina Strzyżewice, liczba miejsc – 15) oraz 3 na Kluby „Senior+” (Gmina Borki, liczba miejsc – 26, Gmina Międzyrzec Podlaski, liczba miejsc – 30 i Gmina Tomaszów Lubelski, liczba miejsc – 40).
 

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2018 r., dodatkowy nabór

wtorek, 10 Kwiecień, 2018 - 14:15

Strony