Aktualności

Listy zatwierdzonych wniosków złożonych w ramach dodatkowego naboru do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne", ogłoszonego w 2021 r., wraz z rekomendowananymi kwotami przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego

04.05.2022

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na kwiecień 2022 r. wynosi 3.187,18 zł

15.04.2022

Wielkanocne życzenia

15.04.2022

Zaproszenie Wojewody Lubelskiego do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

07.04.2022

Informacja o dofinansowaniu ofert (na podstawie rozdziału V pkt 20 programu) w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" Edycja 2022

07.04.2022

Informacja o podziale środków na realizację programu kompleksowego wsparcia "Za życiem" - Działanie 4.4 Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych

01.04.2022

Strony