Aktualności

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na luty 2022 r. wynosi 3.156,21 zł

08.02.2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Pprogramu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022

02.02.2022

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 r. (dawnej "Wspieraj Seniora"

25.01.2022

W roku 2022 Program "Wspieraj Seniora" jest kontynuacją wsparcia seniorów na terenie województwa lubelskiego. Program ten uległ zmianom jednak cel pozostał ten sam. W czasie wciąż towarzyszącej pandemii szczególnie osoby starsze mogą potrzebować pomocy np. w zrobieniu zakupów czy zakupie leków. To z myślą o nich już w 2020 r. uruchomiona została m.in. dedykowana infolinia. Wsparcie to będzie kontynuowane w 2022 r., a nawet rozszerzone w ramach nowego programu – Korpusu Wsparcia Seniorów.
 

Tryb dokonywania poprawek, jak również rodzaj i zakres uchybień podlegających poprawkom dla ofert składanych w ramach otwartego konkursu PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r.

25.01.2022

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na styczeń 2022 r. wynosi 3.140,95 zł

11.01.2022

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityi Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022.

11.01.2022

W dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności". Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi mogą składać podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.
 
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:
MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
MODUŁ II SAMOPOMOC

Strony