Aktualności

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75 +" na rok 2022

04.01.2022

Strategicznym celem programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys.
 
Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach Programu „Opieka 75+”, gmina może:

Zatwierdzona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej lista rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022

03.01.2022

Zatwierdzona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej lista rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022

03.01.2022

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

29.12.2021

Wzory sprawozdań z realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

28.12.2021

Życzenia Boże Narodzenie 2021

23.12.2021

Życzymy Państwu zdrowia, miłości, ciepła, dobra
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Niesie ze sobą pokój, wytchnienie i radość
A Nowy 2022 Rok obdaruje Państwa pomyślnością
i szczęściem

 
Dyrekcja i Pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie

Strony