Aktualności

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na grudzień 2021 r. wynosi 3.130,86 zł

07.12.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2022

03.12.2021

Dnia 1 grudnia 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2022. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma na celu zwiększenie aktywności w życiu społecznym osób starszych. W placówkach „Senior+” osoby starsze mogą efektywnie spędzać czas wolny w ramach oferowanych zajęć kulturalnych, sportowych, ciepłego posiłku, pomocy w czynnościach dnia codziennego itp.

Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" − edycja 2022 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

22.11.2021

19 listopada 2021 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" − edycja 2022 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”.

Nagroda specjalna przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii indywidualnej

19.11.2021

Szanowni Państwo,
 
jest nam niezmiernie miło poinformować, że nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznejw kategorii indywidualnej otrzymała Pani Monika Bednaruk – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za niekonwencjonalną działalność, innowacyjne podejście i skuteczną pracę z osobami potrzebującymi, budowanie skutecznej i wielosektorowej oferty pomocowej.
 

Życzenia dla pracowników służb społecznych z kazji Dnia Pracownika Socjalnego

19.11.2021

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na listopad 2021 r. wynosi 3118,33 zł

15.11.2021

Strony