Aktualności

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

10.11.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2021. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 8 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 3 006,5 etatu.
 

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. konsultacji środowiskowego instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe

08.11.2021

Program asystent rodziny na rok 2021

25.10.2021

W dniu 22 października 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”. Program skierowany jest do gmin. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. W jego ramach asystenci rodziny otrzymają dodatek do wynagrodzenia w kwocie do 2000 zł.
 

Wyjaśnienia BON w sprawie realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

19.10.2021

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

12.10.2021

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

12.10.2021

Rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Strony