Aktualności

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – konkurs Samorządowy Lider

W związku z przesłanym w dniu 27 maja 2020 r. pismem Przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uprzejmie informujemy o kolejnej edycji corocznego konkursu Samorządowy Lider, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacji samorządowych działań w dziedzinie profilaktyki grypy. W tym roku wyłonieni zostaną zwycięzcy w dwóch kategoriach: Nowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Lider w Innowacjach.
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2020.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2020.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – Program „Bezpieczny Urząd”

W związku z przesłanym w dniu 4 czerwca 2020 r. pismem Przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uprzejmie informujemy o akcji „Bezpieczny Urząd”, która ma na celu promocję profilaktyki grypy przez władze samorządowe wśród wszystkich pracowników podlegającym ich urzędów.
 
OPZG proponuje aktywną pomoc medialną, zaś w ramach akcji „Bezpieczny Urząd” powstanie ranking, w którym uwzględni czynny udział urzędów, które zostaną wyróżnione
i otrzymają certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo pracowników w zakresie profilaktyki grypy.
 

Komunikat ws. przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony  komunikat Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne dla fizjoterapeutów.

Informacja w sprawie naboru na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna

Komunikat Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

Stosownie do Zarządzenia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie z dnia 23 marca 2020 roku, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, odwołuje się posiedzenia Składów Orzekających Wojewódzkiej Komisji, w tym posiedzenia jawne z udziałem stron, biegłych i świadków oraz niejawne, wyznaczone w okresie od dnia 23 marca 2020 r. –  do 30. kwietnia 2020 r.;
Zaleca się kontakt:

Strony