Aktualności

Baza danych dotyczących zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w środkach spożywczych (e-Baza)

Szanowni Państwo!                 
Informujemy, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) dokonał kolejnej aktualizacji, utworzonej w roku 2017 elektronicznej Bazy danych dotyczącej izomerów trans w środkach spożywczych
(e-Baza), która jest dostępna pod adresem: https://izomery.pzh.gov.pl/

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS

Informacja w sprawie naboru na specjalizację w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza

Wojewoda Lubelski, działając na postawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza.
 
Liczba wolnych miejsc szkoleniowych – 5
 
Jednostka szkoląca: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
 

Praca dla personelu medycznego z Ukrainy

Szczegółowe informacje dla personelu medycznego z Ukrainy, osób, które opuściły kraj w związku z konfliktem zbrojnym, w poniższym linku.

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce. Informacji udziela infolinia NFZ

  • Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.

  • Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim.

  • Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Робота для медиків з України у Польщі. Інформацію надає гаряча лінія Національного Фонду Здоров'я

З 21 березня 2022 року консультанти Національного Фонду Здоров'я (НФЗ) - 800 190 590 - інформують медичний персонал з України щодо правил укладення трудового договору / контракту в польських медичних установах.

Зв'язок відбувається українською та польською мовами.

Гаряча лінія НФЗ безкоштовна. Вона діє цілодобово, 7 днів на тиждень.

 

Strony