Aktualności

Informacja o bezpłatnych szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pracowników szpitali, POZ oraz AOS posiadających kontrakt z NFZ.

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pracowników szpitali, POZ oraz AOS posiadających kontrakt z NFZ, prowadzone przez Centrum e-Zdrowia w ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Komunikaty Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESDL, PESoz, PESFZ

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostały zamieszczone  komunikaty Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESDL, PESoz, PESFZ  - Minister Zdrowia wydłużył termin składania wniosków o przystąpienie do PESFZ, PESoz, PESDL dla sesji jesiennej 2020 r., z terminu do dnia 15 lipca 2020 r. na termin do dnia 31 lipca 2020 r.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – konkurs Samorządowy Lider

W związku z przesłanym w dniu 27 maja 2020 r. pismem Przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uprzejmie informujemy o kolejnej edycji corocznego konkursu Samorządowy Lider, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacji samorządowych działań w dziedzinie profilaktyki grypy. W tym roku wyłonieni zostaną zwycięzcy w dwóch kategoriach: Nowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Lider w Innowacjach.
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2020.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2020.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy – Program „Bezpieczny Urząd”

W związku z przesłanym w dniu 4 czerwca 2020 r. pismem Przewodniczącego Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy uprzejmie informujemy o akcji „Bezpieczny Urząd”, która ma na celu promocję profilaktyki grypy przez władze samorządowe wśród wszystkich pracowników podlegającym ich urzędów.
 
OPZG proponuje aktywną pomoc medialną, zaś w ramach akcji „Bezpieczny Urząd” powstanie ranking, w którym uwzględni czynny udział urzędów, które zostaną wyróżnione
i otrzymają certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo pracowników w zakresie profilaktyki grypy.
 

Komunikat ws. przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony  komunikat Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne dla fizjoterapeutów.

Strony