Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2018.

 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2018.

Program polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)

 

Program polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN) - konkurs Ministerstwa Zdrowia 

Klauzule informacyjne RODO

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 
Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością:
-              ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej)
-              ze świadczeń medycznych w szpitalach
-              z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach
-              ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - wiosna 2018

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat dla rodziców i opiekunów oraz dla świadczeniodawców

Strony