Ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu lubelskiego

22.06.2022

Nowo przyjęci policjanci garnizonu lubelskiego złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zgodnie z ceremoniałem policyjnym. Rotę ślubowania rozpoczynającą się od słów: Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta... wypowiedziało 70 nowych stróży prawa. W szeregach lubelskiego garnizonu powitał ich komendant wojewódzki policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Gościem uroczystego apelu był wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Podejmując się tej zaszczytnej służby bierzecie na siebie dużą odpowiedzialność za realizację słów, które wygłosiliście w rocie przysięgi. Szczególną uwagę zwracam na fragment mówiący o bezpieczeństwie państwa i bezpieczeństwie obywateli. Jest to podstawowe zadanie. Po 1989 roku systematycznie, każdego roku odnotowujemy wzrost akceptacji i poczucia bezpieczeństwa ze strony obywateli dzięki działaniom polskiej Policji. Myślę, że z wielkim honorem będziecie realizować tę służbę. Gratulując Wam wstąpienia do służby równocześnie pragnę życzyć, żeby rzeczywiście spełniły się Wasze marzenia, które wiążecie z byciem funkcjonariuszem. Waszym rodzinom życzę, by Wasza służba sprawiała również i im satysfakcję i by nadmiernie nie zakłóciła życia rodzinnego, z czym niewątpliwie należy się liczyć – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Spotkanie było okazją do podziękowania funkcjonariuszom pełniącym służbę na wschodniej granicy.
 
- Chciałbym podziękować za służbę na granicy polsko-białoruskiej. Kryzys na granicy rozpoczął się w ubiegłym roku. Tak naprawdę już w połowie roku były pierwsze oznaki napięcia. Patrząc z perspektywy czasu okazuje się, że to nie tylko jakaś pojedyncza sytuacja – to był pierwszy etap wojny, tej, która w tej chwili rozgrywa się na terenie Ukrainy – podkreślał wojewoda lubelski, który w podziękowaniu wręczył funkcjonariuszom okolicznościowe monety.
 
- Niezmiernie ważną rzeczą było współdziałanie wszystkich służb: straży granicznej, wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, Policji i innych służb wspomagających, chociażby żandarmerii wojskowej, straży pożarnej. Wspólnym wysiłkiem wszystkich służb mundurowych udało się uniknąć tego pierwszego zamieszania i zagrożenia. W tej chwili zjawiska pozwalają na to, że z dniem 30 czerwca przestanie obowiązywać zakaz przebywania w strefie przygranicznej, z wyjątkiem fragmentu, tam, gdzie budowana jest zapora. Ale to wcale nie oznacza, że bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej zostało trwale przywrócone. Dziękuję Policji za to, co już zrobiliście – dodał Lech Sprawka.
 
***
 
Sprawami związanymi z prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w jednostkach organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz kandydatów do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji zajmuje się Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie.
 
Służbę w Policji może pełnić: obywatel Polski, o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.