Święto Niepodległości 2019 w Lublinie. Wojewoda przedstawił program

06.11.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz z Komitetem Honorowym Obchodów Narodowego Święta Niepodległości mają zaszczyt zaprosić  na obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
- Wspólnie cieszmy się wolnością, cieszmy się suwerennością naszego Narodu, cieszmy się niepodległością Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystujmy je do zrównoważonego, dostępnego dla wszystkich rozwoju, do budowy dobra wspólnego. Naszą postawą dajmy świadectwo patriotyzmu opartego na konkretnych czynach, na szacunku do drugiego człowieka. Niech łączą nas ideały, które prowadziły na drodze do wolności wiele pokoleń polskich bohaterów pomimo zaborów, okrucieństw germanizacji i rusyfikacji, a później okupacji niemieckiej i sowieckiej – napisał  w odezwie w imieniu Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości wojewoda Czarnek.
 
Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w województwie lubelskim
 
Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy z udziałem wojewody Czarnka i jego pełnomocnika do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemara Podsiadłego, podczas którego zaprezentowano program wojewódzkich obchodów święta.
 
- Rozpoczynamy o godz. 8.30 na placu Litewskim, gdzie będziemy składać wieńce pod bardzo ważnymi pomnikami dla Lublina i dla Polski. Zapraszamy wszystkie delegacje, które chcą składać wieńce. O godz. 9.00, jak każdego roku spotkamy się w Trybunale Koronnym na uroczystej sesji Rady Miasta, po czym o godzinie 10.00, będzie msza święta w Archikatedrze, którą będzie celebrować ks. abp Stanisław Budzik.  Później nastąpi przemarsz na plac Zamkowy. Tam odbędą się centralne uroczystości z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz. Następnie będzie złożenie wieńców – mówił wojewoda Czarnek.
 
Wideo z briefingu prasowego
 
- To sto lat  od 1919 roku, od funkcjonowania niepodległego Państwa Polskiego. To był pierwszy, najtrudniejszy rok działalności niepodległego państwa, bo tworzenie państwa z administracyjnej nicości, łączenie trzech różnych systemów prawnych, tworzenie administracji państwowej, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego mieszkańców, to był niezwykle trudny proces – dodał Przemysław Czarnek.
 
                                                                                                   ***
 
Pełny program uroczystości
 
 
08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza
i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski)
 
09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)
10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska)
 
11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy
 
11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:
• Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę
uroczystości i powitanie kompanii honorowych
• Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego
• Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
• Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
• Apel pamięci i salwa honorowa
• Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna
• Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem
Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku oraz
Pomnikiem – Symbolem Lwowa
• Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych
• Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:
- okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej
- prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych
- wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych
- wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)
- śpiewanki patriotyczne (harcerze)
- Miejska Gra Niepodległościowa
- Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu
Litewskim)
 
13.45 Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:
Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo
lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sad
Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)
Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach
1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)
Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach
1919 - 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)
 
14.00 Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy
ul. Białej)