Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy administracji,
Pracownicy organów prowadzących,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
 
z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowanych w roku szkolnym 2019/2020 pragnę złożyć gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu tworzącym społeczność szkół i placówek oświatowych w województwie lubelskim.
 
Za nami wyjątkowy rok szkolny. Po miesiącach nauki i wytężonej pracy w trudnych okolicznościach dyktowanych przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, nadszedł czas zasłużonego odpoczynku. Wierzę, że rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich przede wszystkim bezpieczne, zdrowe i pełne radości, a także staną się źródłem pięknych wspomnień oraz dalszego rozwoju na miarę talentów i marzeń.
 
Słowa uznania kieruję do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców. Dziękuję Państwu za codzienne zaangażowanie, troskę o dobro uczniów oraz odpowiedzialność w działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Doceniam świadomość pełnionej misji oraz dbałość o właściwe pokierowanie zdolnościami młodych ludzi, tak, aby nauka przyniosła efekty dla nich samych, ale także dla całego społeczeństwa.
 
Pracownikom organów prowadzących szkoły oraz instytucji i organizacji wspomagających ich funkcjonowanie dziękuję za wspólne działanie na rzecz rozwoju, otwartość na globalne wyzwania i dbałość o unowocześnianie polskiej szkoły przy jednoczesnym umocnieniu jej na fundamencie trwałych wartości.
 
Rodzicom i Opiekunom dziękuję za wspieranie wysiłków nauczycieli, efektywną współpracę ze szkołami oraz mądre towarzyszenie dzieciom i młodzieży w stawianiu kolejnych kroków na drodze edukacji szkolnej. Uczniom i Absolwentom gratuluję zaś wspaniałych osiągnięć i dobrych wyników w nauce oraz dziękuję za entuzjazm, z jakim zdobywaliście wiedzę i kształtowaliście umiejętności.
 
Wszystkim Państwu składam najlepsze życzenia udanego, wakacyjnego odpoczynku!
 
Z wyrazami szacunku,
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski