100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II w LUW

18.05.2020

 

„Św. Jan Paweł II inspiracją Lubelskiego Lipca ’80”. Pod tym hasłem za pośrednictwem transmisji on-line, mieszkańcy województwa lubelskiego wspólnie uczcili pamięć Św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka i 40. rocznicy Lubelskiego Lipca ’80, w ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku św. Jana Pawła II.

 

- Wspomniane rocznice mają jeden wspólny mianownik. Nauczanie społeczne Jana Pawła II od początku pontyfikatu, a tak naprawdę jeszcze we wcześniejszej działalności jako biskupa krakowskiego i wykładowcę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dawały ludziom pracy poczucie godności człowieka, godności pracy oraz popularyzowały ideę wolności człowieka w ujęciu chrześcijańskim. Nawiązywała do tego i wskazywała kierunki myśli społecznej Jana Pawła II pierwsza jego encyklika Redemptor hominis z 4 marca 1979 roku. Jeżeli wczytamy się dokładnie w treści tej encykliki zobaczymy, że nauka papieża była m.in. podstawą odrodzenia woli odzyskania wolności i godności zarówno osoby ludzkiej, jak również godności pracy przez polską klasę robotniczą. To stało się fundamentem protestu 1980 roku, który zaowocował powstaniem „Solidarności” – mówił zapraszając na spotkanie on-line Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

 

Dzięki wspomnieniom uczestników spotkań z Papieżem i świadków wydarzeń Lubelskiego Lipca’80, podczas spotkania przypomniany został pontyfikat św. Jana Pawła II. Celem spotkania było też odkrycie na nowo Jego roli, jako inspiratora wolnościowej rewolucji.

 

Wspomnieniami podzielili się Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba, Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Lublinie i kapelan „Solidarności” ks. prałat Tadeusz Pajurek, Kapelan „Solidarności” ks. Zbigniew Kuzia, uczestnik strajków robotniczych, członek „Solidarności” Ryszard Blajerski. Spotkanie poprowadzili Anna Rapcewicz-Wiśniewska z TVP 3 Lublin i Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Rodziny Tomasz Pitucha.

 

- Z wizytami Jana Pawła II w Polsce, wiążą się osobiste wspomnienia. Są momenty szczególnego wzruszenia, to nakierowanie nauczania kościoła w kierunku człowieka, jako centralnej postaci. Jeśli chodzi o pielgrzymkę lubelską, to starałem się być w trzech miejscach. Było to wielkie wzruszenie. Kiedy wracaliśmy ze mszy, była duża oczyszczająca ulewa. Byłem też uczestnikiem mszy św. w Krośnie, gdzie woziłem krzyż, który był poświęcony przez Papieża - mówił Wojewoda Lubelski.

 

- Wybór Karola Wojtyły na Papieża był promykiem światła, które zaświeciło dla Polaków. Po raz pierwszy po wojnie, zobaczyłem uśmiechniętych ludzi. Ten smutny naród, nagle zaczął się uśmiechać, przeczuwał, że coś się zmieni. Ten wybór dał nam pewność, że mamy ochronę. Czuło się to, że ktoś za nami stoi. Poczuliśmy się bardziej bezpieczni. Od momentu wyboru wszystko się zmieniło – podkreślił Ryszard Blajerski.

 

- Żyliśmy i pracowaliśmy w taki sposób, aby przeżyć akcję protestacyjną. Duch Święty z pewnością był między ludźmi, np. kiedy byłem w Świdniku. Była 10-tysięczna załoga za bramą, która nie miała formalnego przywództwa, a jednocześnie cztery dni nie szła do pracy, powstrzymywała się i oczekiwała kolejnych propozycji od władzy - zaznaczył Marian Król.

 

- Kiedy „Solidarność” została mocno doświadczona przez stan wojenny, wiele osób trafiło do więzień. Pełniłem posługę kapelana w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Przewieziono więźniów sumienia, ok. 170 osób. Wszyscy tworzyli wspólnotę, chcieli być razem. Cały czas prosili, abym był głosem dla nich. Więźniowie napisali list, w którym dziękowali za „Solidarność”, za słowa, które On wypowiedział w Warszawie. Dziękowali i pisali: „Umiłowany Ojcze Św., jesteśmy odosobnieni, ale Ty mówisz za nas, dzięki Twojej modlitwie Polska się zmieni” – wspominał ks. prałat Tadeusz Pajurek .

 

- Strajki odbywały się przy pełnym życiu sakramentalnym, które nie występowało w Europie mocno zlaicyzowanej. Zwycięstwo nad komunizmem to jest skutek dwóch rekolekcji: rekolekcji wielkiej nowenny i Millenium ’66 roku, i drugie wielkie rekolekcje, to cały pontyfikat Jana Pawła II. To jaki mamy dzisiaj naród i jakie mamy państwo, to skutek tych rekolekcji – mówił prof. Mieczysław Ryba.

 

- Uczestniczyłem w strajkach. Dzięki słowom Świętego Jana Pawła II, Duch udzielił się naszym pracownikom. Tego Ducha było widać, kiedy uczestniczyli w czasie strajku w mszach świętych, gdzie kilka tysięcy ludzi się spowiadało, którzy latami nie byli u spowiedzi – podkreślił ks. Zbigniew Kuzia.

 

Podczas II części spotkania Wojewoda Lubelski złożył kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującym się na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Dzieło stanęło na dziedzińcu Głównego Gmachu KUL 27 maja 1983 r. Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce trzy dni później.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i TVP 3 Lublin. Honorowym patronatem objął je Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy za pośrednictwem profilu Facebook Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie uczcili z nami pamięć Papieża Polaka - Św. Jana Pawła II.

 

 

Jan Paweł II inspiracją lubelskiego Lipca - obejrzyj transmisję spotkania w LUW:

Jan Paweł II inspiracją lubelskiego Lipca