115. rocznica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

24.05.2022

 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie obchodzi w tym roku 115. rocznicę powstania. Z tej okazji w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się gala jubileuszowa, która była okazją do przedstawienia najważniejszych osiągnięć placówki i wręczenia odznaczeń państwowych. Spotkanie uświetnił koncert Orkiestry Akordeonowej „Arti Sentemo” z Radzynia Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
- To była w Polsce druga publiczna biblioteka. Została założona w 1907 r. To owoc znakomitej postawy obywateli ówczesnego Lublina, kiedy mnóstwo inicjatyw z udziałem znanych malarzy, przemysłowców, nauczycieli, czy adwokatów, powoływało do życia różne instytucje – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Wojewoda lubelski wręczył w imieniu Prezydenta RP Krzyże Zasługi, w dowód uznania zasług w działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa. Dokonał też aktu dekoracji Medalami za Długoletnią Służbę, przyznanymi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
 
Postanowieniem wiceministra Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużonym osobom związanym z działalnością placówki zostały również wręczone Srebrne i Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej odznaczenia przyznane zostały w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultur.
 
Okolicznościowym dyplomem uznania Wojewody Lubelskiego Lech Sprawka uhonorował dr. Grzegorza Figla, zastępcę dyrektora ds. merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Podziękował w ten sposób za sumienną, wzorową i długoletnią pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, badanie i opisywanie historii Lublina, Lubelszczyzny oraz Polski, pasję i zaangażowanie w pracy w redakcji ,,Bibliotekarza Lubelskiego”, aktywny udział w projekcie ,,Lubelska Biblioteka Wirtualna”, znaczący wkład w ochronę zbiorów posiadających wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej.