139 mln zł dofinansowania na obwodnice w lubelskim

20.06.2022

 
W Tarnogrodzie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały podpisane umowy na udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnic: Hrubieszowa, Opola Lubelskiego oraz Tarnogrodu.
 
- Zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy prowadzili politykę zrównoważonego rozwoju, że odejdziemy od polityki, która promowała tylko duże ośrodki miejskie, tam kumulując bogactwo. Takie miejsca jak Tarnogród, cała Lubelszczyzna, tak zwana ściana wschodnia pozostawały na marginesie. My z tą polityką zerwaliśmy. Człowiekiem, który pokazał, jak powinna wyglądać polityka zrównoważonego rozwoju był śp. Prezydent Lech Kaczyński. Już ponad 15 lat temu mówił, że problem niedoinwestowanej ściany wschodniej, bez odpowiedniej infrastruktury, biednej, trzeba rozwiązać. Od 7 lat tę politykę realizujemy. Choć jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Lubelszczyzna nadal jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce, ale również w Europie - mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
 
Umowy dotyczą budowy trzech inwestycji dla województwa lubelskiego, na które zostanie udzielone dofinansowanie w wysokości 139 mln zł. Powstanie obwodnica miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 6 km. Wartość inwestycji to 85 mln zł, oraz dofinansowanie w wysokości 59,5 mln zł. Druga budowa dotyczy obwodnicy Opola Lubelskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824, o długości 1,75 km. Wartość inwestycji wyniesie 45 mln zł, z dofinansowaniem na kwotę 27 mln zł. Oraz ostatni odcinek budowy obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844, o długości 6,2 km. Budowę obwodnicy to koszt 75 mln zł z dofinansowaniem 52,5 mln zł. Łączny koszt wszystkich odcinków drogi to ok. 200 mln zł.
 
- Chcemy, aby samorządy uzyskiwały nie tylko wielomilionowe, czy w skali całego województwa wielomiliardowe dofinansowanie, ale chcemy i robimy, by ten układ sił w ramach jednego zadania był większy po stronie rządowej. Wiemy, że samorządy szczególnie tu na Lubelszczyźnie, ale i na Podkarpaciu nie mają tyle środków finansowych, aby dołożyć je na najpotrzebniejsze inwestycje. Województwo lubelskie zostało naprawdę mocno docenione, jeżeli chodzi o środki finansowe na budowę obwodnic. Jest to ten wymierny, realny przykład tego, że chcemy tutaj inwestować, chcemy poprawiać komunikację i transport województwa lubelskiego - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
 
Konferencja odbyła się z udziałem: wicepremiera ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, wiceministra infrastruktury Rafała Webera, senatorów RP Jerzego Chróścikowskiego i Stanisława Gogacza, posłów na Sejm RP Beaty Strzałki, Kazimierza Chomy i Sławomira Zawiślaka, wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, wicemarszałka Michała Mulawy, starosty powiatu biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, przedstawicieli władz samorządowych: burmistrza Hrubieszowa Marty Majewskiej, wójta Hrubieszowa Tomasza Zająca, burmistrza Opola Lubelskiego Sławomira Plisa, burmistrza Tarnogrodu Pawła Deca, radnych sejmiku województwa lubelskiego.