15 kwietnia upływa termin składania wniosków w ramach FDS

14.04.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przypomina, że do 15 kwietnia br., można składać wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne w województwie lubelskim.
 
Mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych powołany został ustawą z 23 października 2018 r. Celem FDS jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych (zadania powiatowe) lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych (zadania gminne). Zadania obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W ramach realizacji zadań, mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Dofinansowane z Funduszu mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpoczyna się w 2019 roku, będące w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.
 
Wysokość środków na 2019 rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych wynosi 337.716.367,16 zł, przy czym 50 % środków przeznaczonych jest na zadania powiatowe i 50 % na zadania gminne. Z naboru wrześniowego rozdysponowane zostało już 88 mln zł. Jest jeszcze 105 mln złotych na zadania wieloletnie. 
 
- Łącznie województwo lubelskie otrzymało ponad 426 mln złotych. To gigantyczna liczba pieniędzy. Jesteśmy największym beneficjentem środków z FDS – zaznacza wojewoda lubelski.
 
 
Szczegóły:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/fundusz-drog-samorzadowych.html