1,5 mld zł dla województwa lubelskiego w ramach Tarczy Finansowej PFR

02.06.2020

 
Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbyła się konferencja prasowa dotycząca Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu udział wzięli również wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, posłowie na Sejm RP Sylwester Tułajew i Dariusz Stefaniuk, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, dyrektor WUP w Lublinie Andrzej Pruszkowski, dyrektor lubelskiego oddziału ZUS Piotr Waszak i dyrektor lubelskiego oddziału PFRON Jerzy Dębski.
 
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych.
 
- Różne podmioty gospodarcze z terenu województwa lubelskiego aktywnie uczestniczą w realizacji zarówno Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, która jest jednym z ważniejszych elementów całego systemu. Jeśli chodzi o Tarczę Finansową to ona składa się z trzech komponentów: dla mikroprzedsiębiorstw, dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla dużych. W komponencie finansowym, gdzie łączne nakłady są wysokości 100 mld zł w skali całego kraju, to odpowiednio 25 mld zł jest dla mikroprzedsiębiorstw, 50 mld dla małych i średnich przedsiębiorstw i kolejne 25 mld zł dla dużych. Jeżeli chodzi o Tarczę Finansową dla dużych firm, to są tu trzy tarcze w postaci finansowania płynnościowego, preferencyjnego i inwestycyjnego. W przypadku dwóch pierwszych komponentów jeszcze jest do wykorzystania 20 mld zł, stąd apel do firm z województwa lubelskiego, żeby aplikowały. To jedno z najszybszych i najskuteczniejszych narzędzi. To niewątpliwie pomoże w otrzymaniu płynności funkcjonowania firm. Po roku, jeżeli spełnione będą określone warunki, 75 proc. subwencji będzie umorzone – podkreślił wojewoda Sprawka.
 
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne zostały wprowadzone od 18 kwietnia i od 15 maja. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 
- Trzy instrumenty Tarczy Antykryzysowej, które są obsługiwane przez ZUS to: zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowe i zasiłki opiekuńcze. Do dzisiaj wpłynęło 78 tys. wniosków, dotychczas zwolniliśmy za marzec i kwiecień ponad 56 tys. firm na łączną kwotę 383,5 mln zł. Jeśli chodzi o świadczenia postojowe to wpłynęło ponad 66 tys. wniosków, ponad 55 tys. zostało zatwierdzonych do wypłaty, kwota wypłat na dzisiaj to 103 mln zł. W woj. lubelskim zostało wypłacone 23 mln zł ze świadczeń postojowych. Trzeci instrument to dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Wpłynęło już 35 tys. wniosków, wypłaciliśmy ponad 30 tys. zasiłków. Łączna kwota w województwie to 11 mln zł – zaznaczył Piotr Waszak.
 
Przedsiębiorca w związku z COVID-19 otrzyma też pomoc z WUP. Może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy na ubezpieczenie społeczne, oraz należnych składek, dofinansowanie kosztów prowadzenia i niskooprocentowaną pożyczkę.
 
- Wsparcie WUP polega m.in. na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników z tytułu przestoju, obniżeniu wymiaru czasu pracy pracowników. W tej chwili WUP może wesprzeć 27 tys. miejsc pracy. Wsparcie dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników otrzymało już prawie 2000 podmiotów – podkreślił Andrzej Pruszkowski.
 
129 294 777 zł zostało wypłaconych lub zabezpieczonych na zaakceptowane wnioski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 26 950 zostało podtrzymanych miejsc pracy, a 579 to liczba podmiotów, których wnioski zostały zaakceptowane. Na dzień 26 maja br., miejskie i powiatowe urzędy pracy wypłaciły pożyczki na kwotę 44 007 zł, 5000 zł, w ramach mikropożyczek.
 
W ramach Tarczy Antykryzysowej dysponenci Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowego Funduszu Aktywności mogą wydatkować środki tych funduszy na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji oraz działalności dysponenta, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych – po uzyskaniu zgody PFRON.
 
- Na terenie województwa lubelskiego mamy 8 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zakłady te otrzymują m.in. rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON. Organizator takiego zakładu w czasie postoju może ubiegać się o rekompensatę. Do chwili obecnej do lubelskiego oddziału wpłynęło 14 wniosków, na łączną kwotę ponad 118 tys. zł – zaznaczył Jerzy Dębski.
 
Łącznie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju do województwa lubelskiego trafiło 1,5 mld zł.