16. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II - pamiętamy

02.04.2021

 
W dniu 2 kwietnia 2005 roku odszedł do domu Ojca papież Jan Paweł II. W 16. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych Polaków, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prorektor ds. misji administracji KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
Karol Wojtyła to „papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary”. Przez 24 lata był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie rozpoczął pracę w 1954 roku wykładami zleconymi z etyki. Kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii oraz prowadził zajęcia w formie seminariów, wykładów i ćwiczeń. Jako nauczycieli akademicki i duszpasterz cieszył się szacunkiem i uznaniem wielu oddanych przyjaciół i uczniów, którzy w czasie wspólnych wakacyjnych wypraw nazywali go „Wujkiem”.
 
Został wybrany papieżem dnia 16 października 1978 roku. Mszę św. inaugurującą jego pontyfikat transmitowano na wszystkie kontynenty. Nabrało to wyjątkowego znaczenia w Polsce, gdzie wybór papieża oznaczał przełom w życiu całego narodu. Jako Ojciec Święty odwiedził Lublin tylko raz, podczas III pielgrzymki do Polski w 1987 roku.
 
Nauczanie i spuściznę duchową Jana Pawła II upowszechnia Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1983 roku na dziedzińcu uniwersyteckim został odsłonięty pomnik Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, a w 2005 roku uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Od 2012 roku w kościele akademickim KUL znajdują się relikwie św. Jana Pawła II.