19. Brygada Zmechanizowana będzie miała swój sztandar

17.02.2020

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim powołano Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga. Przewodniczącym komitetu został wojewoda lubelski Lech Sprawka. Uroczystość wręczenia sztandaru zaplanowana jest na 4 października 2020 r. w czasie obchodów rocznicy Bitwy pod Kockiem.
 
Do zakresu działalności społecznego komitetu należeć będą sprawy związane z organizacją i gromadzeniem funduszy na obszarze województwa lubelskiego i województwa mazowieckiego w celu ufundowania i uroczystego wręczenia Sztandaru oraz przygotowanie związanych z tym uroczystości.
 
Matką Chrzestną i Ojcem Chrzestnym Sztandaru zostali wnukowie gen. dyw. Franciszka Kleeberga Małgorzata Rohde i Piotr Kleeberg, zaś Honorowymi Członkami Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru: ppłk. Mieczysław Żygłowicz, uczestnik wojny 1939 r. i bitwy pod Wolą Gułowską i ppłk. Franciszek Skrzypczyk, uczestnik wojny 1939 r., i bitwy pod Kockiem, członek SGO „Polesie”. W skład Komitetu weszli także weterani ppłk Marian Pawełczak, por. Marianna Krasnodębska i por. Jan Jabłoniec oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej mjr Bogdan Walas. 
 
Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z  kwietnia 2019 r. w czerwcu 2019 roku zostało utworzone Dowództwo 19. Brygady Zmechanizowanej (19 BZ) w Lublinie. Po przeprowadzonych konsultacjach wśród żołnierzy podjęto decyzję, że nowa Brygada odwoływała się będzie do tradycji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, walczącej w kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie województwa lubelskiego.
 
Chcąc w sposób szczególny nawiązać do dziedziczenia tradycji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 19 BZ przyjęła imię patrona – gen. dyw. Franciszka Kleeberga oraz zostało ustanowione święto Brygady w dniu 5 października dla uczczenia bohaterskich czynów żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” w bitwie pod Kockiem w 1939 roku. Inicjatywa ta uzyskała zgodę najbliższej rodziny na używanie nazwiska patrona 19. BZ.
 
***
Batalion dowodzenia, który dotychczas działał na rzecz Wielonarodowej Brygady w Lublinie, został podporządkowany 19. Brygadzie Zmechanizowanej. Od 15 lipca 2019 r. brygada ma też swojego dowódcę. Został nim płk Michał Rohde - prawnuk generała Kleeberga. Akt mianowania na to stanowisko wręczył oficerowi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Płk Michał Rohde to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, ukończył także Narodowy Uniwersytet Obrony w Waszyngtonie. Służył w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, był też szefem Połączonego Centrum Operacyjnego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest weteranem misji w Iraku i Afganistanie.
 
W strukturach 19. Brygady znajduje się także batalion dowodzenia, który dotychczas podlegał 9. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, a działał na rzecz Wielonarodowej Brygady w Lublinie. W związku ze zmianą podporządkowania, otrzymał numer 19. Mimo, że batalion dowodzenia zmienił swoje podporządkowanie, nadal będzie zabezpieczał dowództwo Wielonarodowej Brygady. Jednak głównym zadaniem 19. Batalionu jest działanie na rzecz 19. BZ.
 
Brygada podlega 18. Dywizji Zmechanizowanej, której dowódcą jest gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Formowanie 19. Brygady Zmechanizowanej rozpoczęło się w czerwcu 2019 r. Dowództwo 19. Brygady Zmechanizowanej mieści się w Lublinie. Oprócz Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie, 19 Lubelską Brygadę Zmechanizowaną tworzą: Dywizjon Przeciwlotniczy 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu, 19 Batalion Zmechanizowany w Chełmie, 19 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Chełmie. 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana rozpoczęła działanie 1 października 2019, a pełną gotowość bojową osiągnie w 2022 roku.