230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody w Lublinie

03.05.2021

 

W Lublinie odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Trzeciego Maja. W tym roku mija 230. rocznica uchwalenia Ustawy rządowej, nazwanej Konstytucją 3 Maja. Z tej okazji w lubelskiej archikatedrze mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił bp Józef Wróbel. Delegaci różnych środowisk, którzy weszli w skład Komitetu Honorowego Obchodów złożyli kwiaty przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim w Lublinie.

 

 - Uczcijmy ten wielki dzień odrodzenia, w którym naród, otrząsnąwszy się z grzechów wiodących do upadku i zguby, stworzył sobie podstawy nowego życia – dzień reform stanowczych i głębokich, a przecież nie podpisanych krwią i łzami obywateli, nie przypieczętowanych ni mordem, ni grabieżą, ni pożogą, ni zniszczeniem. Przeciwnie dzień dobrej woli, radosny dzień zgody i pojednania. Rocznica jego stała się słusznie jednym z największych świąt narodowych - słowa Henryka Sienkiewicza z 1916 r. przywołał podczas wystąpienia wojewoda lubelski Lech Sprawka.

 

 - Wielka reforma nie poszła na marne i nie zginęła, a dzięki jej i Polska nie zginęła; gdyż tylko ciało Polski zapadło w niewolę, natomiast odrodziła się dusza narodu i pozostała już odrodzona… a przeto pamięta ona ów dzień; przeto święci ową rocznicę z pokolenia w pokolenie, przeto, choć w niewoli, ucisku i męczeństwie, błogosławi pamięć Trzeciego Maja. I póki trwać w niej będzie miłość ojczyzny i pragnienie życia, póty go święcić i czcić nie przestanie! – cytował noblistę wojewoda Sprawka. - Ufam, że procesowi wdrażania i realizacji Krajowego Planu Odbudowy towarzyszyć będzie podobny klimat – dodał.

 

Wojewoda odwołał się do słów Jana Pawła II: - Niech ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej konstytucji ukształtuje dalszą przyszłość Rzeczpospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały Boga samego.

 

W tegorocznych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyli m. in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, a także europoseł Krzysztof Hetman i posłowie na Sejm RP ziemi lubelskiej Marta Wcisło, Joanna Mucha, Sylwester Tułajew, Jacek Czerniak, Michał Krawczyk, Jan Łopata, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu województwa lubelskiego Sebastian Trojak, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, przedstawiciele służb mundurowych i kombatanckich, organizacji młodzieżowych oraz mieszkańcy Lublina.

 

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników lubelskich uroczystości. – Nasze wielowiekowe konstytucyjne dziedzictwo dowodzi głębokiego przywiązania do tradycji wolnościowych i zrozumienia istoty dobra wspólnego oraz ich kluczowego znaczenia dla przyszłości naszego kraju – pisał premier. - Także dziś mamy obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za to wspólne dobro, naszą Rzeczpospolitą. Podstawową powinnością jest mądre, cierpliwe budowanie silnej Polski, by stawała się coraz bardziej nowoczesna, dostatnia i szczęśliwa – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

 

 

Podczas uroczystości, decyzją ministra edukacji i nauki za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej został odznaczony ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prorektor KUL. Dekoracji dokonali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką.

 

Wskazując na ogromne znaczenie i doniosłość Ustawy rządowej, Sejm RP 27 listopada 2020 r podjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie i ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja – zaznaczono w przyjętej przez Sejm RP uchwale.

 

***

Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. mają długoletnią tradycję. Pierwsze odbyły się już w następnym roku po jej uchwaleniu. Świętowanie w czasie zaborów było zakazane. Za ich nieprzestrzeganie mieszkańcom Rzeczpospolitej groziły surowe kary. Szczególne znaczenie zyskały obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w 1916 roku. Mijała wtedy 125. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Obchodzono ją radośnie i manifestacyjnie jako święto narodowe, bowiem wybuch I wojny światowej przyniósł Polakom nadzieję na odzyskanie upragnionej niepodległości. Po II wojnie światowej rocznicę Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe stopniowo ograniczano, a następnie zastąpiono Dniami Oświaty, Książki i Prasy. Oficjalnie zostało przywrócone do kalendarza świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 r. i obchodzone jest jako Święto Narodowe Trzeciego Maja. Pierwsze uroczyste obchody święta 3 Maja odbyły się w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 r.