27 grudnia dniem wolnym od pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

23.12.2019

Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka z dnia 22 listopada 2019 roku, 27 grudnia 2019 roku (piątek), został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
 
W tym dniu Lubelski Urząd Wojewódzki będzie nieczynny. W zamian za to dzień pracy został wyznaczony na 14 grudnia (sobota) 2019 roku.
 
Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej: centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych) i terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).
 
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.