30 lat PFRON. Międzynarodowa konferencja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

13.10.2021

 
Pod hasłem ,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja prezentująca zagadnienia dotyczące kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w kontekście 30-lecia PFRON i Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.
 
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków niepełnosprawności i propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Celem spotkania było też zwiększenie świadomości społecznej w obszarze dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
W wydarzeniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. – Życzę owoców tej konferencji, które przełożą się na kolejne zadania. Z przyjemnością będziemy je realizować na poziomie województwa lubelskiego – podkreślał wojewoda lubelski.
 
Wojewoda Lech Sprawka odczytał list okolicznościowy premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do organizatorów i uczestników konferencji. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest nowoczesnym instrumentem polityki społecznej. Przez wszystkie lata swojej działalności przyczyniał się do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, do zapobiegania ich wykluczeniu, do wyrównywania szans tych osób w życiu codziennym, nauce, pracy, sporcie i pełnieniu ról społecznych. Podejmowane przez Fundusz działania dają osobom niepełnosprawnym możliwość pokonania barier nie tylko architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych, czy cyfrowych, ale i tych największych  barier świadomości społecznej. Budżet PFRON przeznaczony na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wynosi dziś blisko 6 miliardów złotych, w tym około 3,5 miliarda dedykowane jest dofinansowaniu miejsc pracy. 1,5 miliarda otrzymują z budżetu PFRON samorządy. Te tak potrzebne Środki służą między innymi dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, aktywizacji zawodowej, czy wsparciu działalności warsztatów terapii zajęciowej – napisał prezes Rady Ministrów.
 
Podczas panelu wykładów polskich specjaliści i praktycy odnieśli się do tematów rehabilitacji społeczno-zawodowej w kontekście stojących przed nią wyzwań oraz możliwości i dostępności w kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności. Goście zagraniczni zaprezentowali doświadczenia w zakresie systemowych rozwiązań wsparcia osób niepełnosprawnych.
 
Konferencja skierowana była do przedstawicieli środowiska akademickiego, medycznego, osób z niepełnosprawnościami, środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, władz centralnych, lokalnych, regionalnych, reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu zajmującego się problematyką osób niepełnosprawnych.
 
Spotkanie poprzedził briefing prasowy, w którym udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz i prorektor ds. misji i administracji KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz. Podczas briefingu zostało podpisane porozumienie w zakresie kształcenia i zatrudniania osób niepełnosprawnych i współpracy naukowej PFRON i KUL.