600-lecie istnienia Lubyczy Królewskiej. Uroczysta sesja z udziałem wojewody

15.06.2022

 
Położona w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie tomaszowskim, w obrębie Roztocza Wschodniego, Kotliny Pobuża i Grzędy Sokalskiej Lubycza Królewska obchodzi jubileusz 600-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się dzisiaj uroczysta XXXVII sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Początki osadnictwa na terenie obecnego miasta Lubycza Królewska omówił prof. dr hab. Andrzej Janeczek. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień gminnych.
 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka w asyście posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego wręczył w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi przyznane za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński przekazał pamiątkowy grawerton i symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji w Lubyczy Królewskiej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński przekazał wyróżnienia gminne „Honorowy Obywatel Gminy Lubycza Królewska” i „Zasłużony dla Gminy Lubycza Królewska” w kategorii osoby, działalność sportowa, firmy, działalność społeczna, promocja i turystyka. Przekazał też wyróżnienie przyznane pośmiertnie.
 
- Mając na uwadze znakomitą historię, udokumentowaną od 600 lat, życzę dalszego znakomitego rozwoju. Przed Lubyczą są wielkie wyzwania, ale i szanse – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Podczas okolicznościowego przemówienia podziękował całej społeczności Lubyczy Królewskiej za działalność na rzecz uchodźców. - Nie ukrywam, związki z gminą Lubycza Królewska, szczególnie od przełomu stycznia i lutego znacznie się zacieśniły. Gmina była jedną z czterech gmin przygranicznych, które w pierwszej kolejności, już 24 lutego rozpoczęły funkcjonowanie punkty recepcyjne dla uchodźców. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu burmistrzowi, Radzie Miasta, i całej społeczności gminy za to, co Państwo robiliście. W ciągu kilku godzin udało się uruchomić punkt recepcyjny tak, że mogliśmy przyjmować pierwszych gości tego dnia, gdy wybuchła wojna.
 
Lech Sprawka wręczył na ręce burmistrza Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem. Z okazji 600-lecia istnienia podziękował całej społeczności za rzetelne budowanie międzyludzkiej i miejskiej wspólnoty oraz zaangażowanie w jej rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny, podejmowanie projektów sprzyjających aktywizacji mieszkańców oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności obywatelskiej, umiejętne pozyskiwanie środków na inwestycje, roztropne dysponowanie możliwościami i zasobami ludzkimi, a także za świadectwo patriotyzmu, kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych, dbałość o upamiętnienie miejsc ważnych dla polskiej historii oraz za współpracę z wieloma środowiskami i podmiotami.
 
Wojewoda odczytał też list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników sesji. - Lubycza Królewska to wyjątkowe miejsce o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych i wielowiekowej tradycji. Położenie na południowo-wschodnim krańcu województwa lubelskiego, niedalekie sąsiedztwo z przejściem granicznym w Hrebennem oraz odzyskanie statusu miasta w 2016 roku współtworzy jej potencjał i możliwości rozwoju. Wiem, że jesteście Państwo doskonałymi gospodarzami swojej gminy – z sukcesem wykorzystujecie środki z rządowych funduszy i realizujecie kolejne inwestycje, jak budowa dróg gminnych, powstanie kąpieliska czy zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Lubycza prężnie się rozwija i doprawdy pięknieje. (…). Szanowni Państwo, siła Polski wyraża się w sile lokalnych społeczności. Pragnę więc przekazać podziękowania wszystkim, którzy codzienną pracą i oddaniem przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Waszego miasta i gminy. Z powodzeniem budujecie Państwo swoją małą ojczyznę i dzięki wspólnym działaniom potraficie tworzyć własne miejsce na ziemi. Serdecznie Wam tego gratuluję – napisał premier.
 
***
 
Nazwa Lubycza (dawniej Lubica, Lubicza) pochodzi od nazwy osobowej Lubik, a jej charakterystyczne zakończenie Lubycza jest pochodzenia ukraińskiego. Lubycza Królewska została założona na prawie wołoskim przez księcia mazowieckiego i bełskiego Siemowita w 1420 r. Miejscowa legenda głosi, że księciu Siemowitowi podobała się córka miejscowego kniazia Luba i na jej cześć nadał osadzie nazwę Lubica (Lubicz). W 1422 r. bracia Jakub i Miczko, Wołosi, otrzymali od Siemowita kniaziostwo w Lubyczy. Centrum wsi znajdowało się w części zwanej Kniazie (na zachodzie), której nazwa nawiązuje do pasterskich naczelników zwanych kniaziami. Z tego powodu za czasów I Rzeczypospolitej włościanie lubyccy nazywali się kniaziami, nie będąc szlachtą. W XV w. szybko postępowała kolonizacja tych ziem, przyłączonych do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. Osiedlała się tu szlachta z Mazowsza i pasterze wołoscy. Za czasów królewskich należała do dóbr koronnych, stąd zachował się drugi człon nazwy „Królewska". Miejscowe podania mówią, że w okoliczne lasy przyjechał na polowanie król Władysław Jagiełło, pobłądził w borach i zachorował. Pasterze odnaleźli go i wykurowali, a król nadał im liczne przywileje i zezwolił na poszerzenie wsi na terenach królewskich - stąd nazwa Lubycza Królewska.