75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

08.05.2020

 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wziął udział w uroczystości z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie i bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej. 8 maja 2020 r. wraz z reprezentantami Komitetu Organizacyjnego uczcił pamięć milionów ofiar II wojny światowej i złożył kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim.
 
W obchodach wzięli udział także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Anna Augustyniak, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, dyrektor IPN o. Lublin Marcin Krzysztofik, sekretarz Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Choina, a także delegacja wojska i przedstawiciele organizacji kombatanckich.
 
Polscy żołnierze przelewali krew od pierwszego dnia wojny aż po 8 maja 1945 r. Walczyli z Niemcami i Sowietami na wszystkich frontach II wojny światowej. Była to walka o wolność, o suwerenność własnego kraju oraz innych narodów i państw. Polskie siły zbrojne biorące udział w II wojnie światowej stanowiły czwartą co do wielkości armię aliancką w Europie. Polski wywiad przeprowadził w czasie wojny szereg akcji i operacji wywiadowczych mających kluczowe znaczenie w przebiegu II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne stanowiło natomiast fenomen, którym nie mógł poszczycić się żaden kraj.
 
8 maja 1945 r. akt kapitulacji III Rzeszy zakończył działania wojenne w Europie. Wcześniej 7 maja w Reims we Francji podpisano wstępny protokół kapitulacji. Ostatecznym końcem II wojny światowej była dopiero kapitulacja Japonii 2 września 1945 r. II wojna światowa była najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w historii. W jej wyniku Polska straciła około 6 milionów obywateli (ponad 17% społeczeństwa), poniosła ogromne straty materialne, a 2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych. Większość powstałych strat była skutkiem okupacji niemieckiej, za drugą część strat odpowiedzialny był Związek Sowiecki.
 
Zwycięstwo nad Niemcami było zakończeniem okupacji niemieckiej w Polsce. Niestety nie oznaczało odzyskania pełnej suwerenności. Wraz z obecnością Armii Czerwonej na ziemiach polskich rozpoczęło się instalowanie rządów komunistycznych, które przyniosły Polakom nowe represje i prześladowania. Polska na czterdzieści pięć lat znalazła się w bloku państw komunistycznych podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu.