78. rocznica powstania Armii Krajowej. Obchody w Lublinie

14.02.2020

14 lutego 1942 roku gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Była ona najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną pośród działających w okresie II Wojny Światowej w Europie. Liczebność organizacji dochodziła do 300 tys. członków, a w niespełna rok później ok. 380 tys.
 
Dla uczczenia żołnierzy AK, w 78. rocznicę utworzenia AK,  na placu Litewskim w Lublinie przy Pomniku Nieznanego Żołnierza zostały zapalone znicze oraz złożone kwiaty przez wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka a także uczestników uroczystości.
 
Podczas uroczystości Waldemar Podsiadły – zastępca  dyrektora Biura Wojewody, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów  wspomniał o krwawej walce żołnierzy AK  z okupantem hitlerowskim, o ich bohaterstwie, prześladowaniu i pozbawieniu godności.
 
Żołnierze AK byli prześladowani przez cały okres PRL, szczególnie w okresie stalinizmu. Wielu z nich, po tym jak byli torturowani i następnie zamordowani, miało też zostać zapomnianych.