Abp. Budzik doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

23.01.2020

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa metropolicie archidiecezji lubelskiej arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi  połączona z promocją doktorów habilitowanych. 
 
Najwyższe akademickie wyróżnienie zostało nadane na wniosek rektora przez Senat  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w uznaniu dokonań w zakresie nauki, posługi pasterskiej oraz dialogu międzykulturowego. - Uniwersytet Przyrodniczy nadaje tytuł doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Budzikowi, metropolicie lubelskiemu, w uznaniu jego wielkich zasług, a w szczególności jako: wybitnemu uczonemu o renomie europejskiej, doskonałemu organizatorowi życia religijnego na Lubelszczyźnie i w Polsce – podkreślił w swojej uchwale Senat.
 
- Honorujemy arcybiskupa Stanisława Budzika tytułem doktora honoris causa za jego szerokie zaangażowanie w dialog Kościoła z przedstawicielami świata kultury i otwartą pasterską posługę wobec środowiska akademickiego Lublina, w tym wobec Uniwersytetu Przyrodniczego– mówił prof. Zygmunt Litwińczuk, rektor lubelskiej uczelni.
 
Laudację na cześć nowego honorowego doktora lubelskiej uczelni przyrodniczej wygłosił prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, prof. dr. hab. Zbigniew Grądzki.  
 
Okolicznościowy wykład pt. „Rzeczy ukryte od założenia świata” abp Budzik poświęcił zagadnieniu teorii „kozła ofiarnego” wg René Girarda, znanego francuskiego antropologa.

 
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk odczytał list w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, w którym pogratulował arcybiskupowi otrzymania tytułu doktora honoris causa, a także  wszystkim tym, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego: - Wasza Ekscelencjo, w tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć moje gratulacje i najlepsze życzenia wielu lat dalszej działalności oraz realizacji wszelkich szlachetnych planów. Niech dzieło pracy księdza arcybiskupa trwa i rozwija się,  niech buduje wspólne dobro.(…) - To zwieńczenie długiej i wymagającej drogi, pełnej aktywności naukowo-badawczej, ale równocześnie otwarcie nowego rozdziału w życiu i karierze – zaznaczył wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Wydarzenie uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. Zofii Bernatowicz oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza.
 
W wydarzeniu wzięli również udział wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. społecznych Monika Lipińska, starosta lubelski Zdzisław Antoń, przedstawiciele administracji i władz samorządowych, rektorzy i prorektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele Kościołów, katolickiego i prawosławnego, przedstawiciele instytucji naukowych, katolickich, branżowych, a także społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
 
Tytuł Doktora Honoris Causa nadawany jest  przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.Nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym i naukowym.