Będzie ścisła współpraca pomiędzy wojewodą i LBOT

11.09.2019

W  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zawarta została umowa o współpracy między wojewodą a 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej. Podpis na dokumencie złożyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz dowódca jednostki płk Tadeusz Nestorowicz.
 
Wojewoda podziękował pułkownikowi za działania podejmowane przez brygadę podczas różnych zdarzeń. - Dziękuję za działania brygady w każdym zakresie,  za sprawne dowodzenie panu pułkownikowi.
 
- Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej nie tylko wzmacnia obronność i stan gotowości do obrony terytorium Rzeczypospolitej.  nie tylko szkoli żołnierzy, ale też wychowuje ich w jakimś zakresie – mówił wojewoda Czarnek. – Jest również  niezwykle mobilna i sprawna w sytuacjach zagrożenia dla mieszkańców i ich mienia, w sytuacjach kataklizmów, które niestety raz po raz nas spotykają- dodał.
 
Zawarte porozumienie usprawni komunikację i kontakty między służbami, które są zaangażowane w usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zacieśni współpracę pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW a LBOT, by sprawnie reagować w sytuacji zagrożenia.