Będzie bezpieczniej. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej

14.09.2020

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w briefingu prasowym i w ceremonii podpisania umowy z wykonawcą na realizację kolejnego etapu zadania pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca – obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km.” Ogłoszony został już przetarg na ostatni etap – przebudowę ok. kilometrowego odcinka wału.
 
- Najważniejszym zadaniem, które sobie postawiłem, jako dla wojewody lubelskiego, jest szeroko rozumiana troska o bezpieczeństwo naszego województwa. Szczególnie ważne jest zapobieganie powodziom. Cieszy ta perspektywa dwóch etapów, tego, na który podpisywana jest dziś umowa, i tego, związanego z ogłoszonym przetargiem, który definitywnie zamknie zadanie w obrębie Doliny Stężyckiej. To poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców Stężycy i powiatu ryckiego. Mamy na odcinku województwa lubelskiego Wisłę zabezpieczoną. Dziękuję prezesowi Dacy, Wodom Polskim i wykonawcy. To kolejna dobra wiadomość – mówił wojewoda lubelski.
 
Spotkanie odbyło się w Stężycy. Uczestniczyli w nim również m.in. poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, starosta rycki Szczygielski Dariusz i wójt gminy Stężyca Zbigniew Chlaściak.
 
- Inwestycja będzie polegała na wzmocnieniu konstrukcji korpusu wału, przebudowie i dostosowaniu jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uszczelnienie nasypu ziemnego i podłoża gruntowego – podkreślił Przemysław Daca.
 
Umowa będzie opiewać na kwotę 10,5 mln zł. Realizacja inwestycji podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców województwa lubelskiego, a szczególnie mieszkańców gminy Stężyca.
 
- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej (3 km) przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy Stężyca oraz powiatu ryckiego. Jesteśmy zabezpieczeni na wypadek wystąpienia powodzi oraz regularnie i sukcesywnie podnosimy nasze bezpieczeństwo z myślą o mieszkańcach województwa lubelskiego. Wyrażamy radość, że w dobie początkowej pandemii i lockdownu udało się przeprowadzić postępowanie przetargowe (10, 5 mln zł), którego zwieńczeniem jest podpisanie umowy z wykonawcą – podkreśla  dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie Grzegorz Szymoniuk.
 
- Liczymy na to, że ta inwestycja zakończy się zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku. To ważne wydarzenie w kontekście corocznych fal wezbraniowych na Wiśle, które już niedługo będą jeszcze skuteczniej redukowane, zaś mieszkańcy będą świadomi fundamentalnej troski państwa polskiego o ochronę mienia i życia mieszkańców – dodaje.