Budynek służb fitosanitarnych w DPG Dorohusk oddany do użytku

30.06.2022

 
W Dorohusku oddano do użytku budynek służb fitosanitarnych. Obiekt na drogowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin uprości i przyspieszy procedury odprawy, a jednocześnie wzmocni kontrolę i bezpieczeństwo fitosanitarne produktów przewożonych przez granicę państwową. W uroczystości oficjalnego otwarcia uczestniczyli m.in. główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk, główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Łączyński, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik i konsul generalny Ukrainy w Lublinie Artem Valah. Spotkanie było okazją do zwiedzania obiektu i zaprezentowania sprzętu wykorzystywanego na co dzień do pracy służb fitosanitarnych.
 
- Przed nami wyzwania wielkiej wagi. Sytuacja u naszych sąsiadów zmusza nas do działań, które jeszcze bardziej usprawnią odprawy na wszystkich przejściach granicznych. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się to tego, że dotychczasowa współpraca w zakresie inwestycyjnym i działań merytorycznych układała się bardzo dobrze – mówił wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Łączny koszt robót budowlanych zadania pn.: „Budowa budynku służb fitosanitarnych wraz z układem zasilania gwarantowanego przejścia granicznego DPG Dorohusk” wyniósł 11 625 453, 20 zł (w tym: zagospodarowanie terenu i wykonanie nasypu 3 466 650, 90 zł, roboty elektryczne 4 200 938, 89 zł, budowa budynku 1 137 779, 02 zł, roboty sanitarne 683 140, 13 zł).
 
- Dziękuję za ten obiekt, który pozwoli nam skuteczniej i sprawniej obsługiwać kontrole na granicy. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest jedna z najmniejszych inspekcji obsługujących granicę w zakresie artykułów rolno-spożywczych. Rocznie wykonujemy około 80 tys. kontroli, z czego ponad 60 tys. to są kontrole graniczne. Sytuacja na Ukrainie postawiła przed nami nowe zadania. Uruchomiliśmy całodobowy dyżur niemalże na wszystkich przejściach granicznych – mówił główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk.
 
- My jako inspekcja sanitarna, łącznie z innymi inspekcjami skutecznie współpracując dokonamy wszelkich starań, aby usprawnić przepływ towarów przez granicę. Działania wojenne nałożyły przed nami nowe wymagania, którym musieliśmy bardzo szybko sprostać, by poprawić płynność przejść granicznych. Otwarcie tego budynku jest jednym z takich elementów. Cieszę się, że ten obiekt powstał i będzie służył w zakresie naszego działania. Będziemy mogli podnieść bezpieczeństwo zdrowia publicznego, na którego straży stoimy. Patrząc choćby przez pryzmat epidemii musimy mierzyć się z ryzykiem, a że jesteśmy granicą Unii Europejskiej przepisy wymagają od nas szczególnych warunków ochrony – podkreślał główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka.
 
W 2021 r. Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie zrealizował także zadania inwestycyjne: „Budowa Terminala Samochodowego w Okopach (przy DPG w Dorohusku)”, „Rozbudowa budynku kontroli szczegółowej dla samochodów osobowych – roboty wykończeniowe” DPG w Hrebennem, „Rozbudowa budynku służb fitosanitarnych - POWFSiC w Kobylanach”.
 
***
 
Drogowe Przejście Graniczne Dorohusk-Jagodzin jest własnością Skarbu Państwa, będącą w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych. Za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę odpowiedzialne są: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku, Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Dorohusku, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.