Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny kończy 70 lat

02.12.2019

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wziął udział w obchodach 70-lecia Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie. Wydarzenie odbyło się w Trybunale Koronnym w Lublinie, a rozpoczęło je wystąpienie Zbigniewa Targońskiego, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Zarembiaków.
 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiceprezydent Miasta Lublin Monika Lipińska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin Stanisław Kieroński oraz Sławomir Piotrowski, dyrektor Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie.
 
Dom Dziecka jest otwartym oknem dla tych, których w jakiś sposób los dotknął uniemożliwiając normalne funkcjonowanie w rodzinie. Państwo jesteście jedyną szansą, żeby młodzież mogła sobie stworzyć fundamenty godnego, dorosłego życia – powiedział Lech Sprawka.
 
Wojewoda wyraził również głęboką wdzięczność wobec pracowników placówki za dotychczasową działalność, a szczególnym jej wyrazem był wręczony na tę okoliczność dyplom uznania z medalem wojewody lubelskiego.